Cyber Security Raad maakt zich zorgen over gebrek aan goed onderwijs

PERSBERICHT

Breda, 30 oktober 2013

Investeren in cyberspecialisten noodzakelijk
Cyber Security Raad maakt zich zorgen over gebrek aan goed onderwijs

De Cyber Security Raad maakt zich grote zorgen over het gebrek aan goed onderwijs voor cyberspecialisten. Dat blijkt vandaag tijdens de masterclass 'Op weg naar een open, veilige en betrouwbare digitale samenleving' in Breda. De raad is blij met de aandacht die minister Opstelten heeft voor het onderwijs in de maandag gepresenteerde 'Nationale Cyber Security Strategie 2'. Maar gezien de grote behoefte aan gekwalificeerd personeel adviseert de raad dit specifieke onderwijs op zeer korte termijn gestalte te geven.

Zonder ICT staat alles stil. We kunnen niet meer zonder. Onze samenleving en onze economie zijn volledig afhankelijk van het goed functioneren van het digitale domein. Dit besef dringt slechts langzaam door bij overheden, bedrijven, onderwijsorganisaties en burgers. Terwijl dat digitale domein steeds vaker wordt bedreigd. Als gevolg van dit geringe bewustzijn is er een groot tekort aan deskundigen op het gebied van digitale veiligheid. De raad roept daarom het kabinet op om op korte termijn te investeren in cyber onderwijs, zodat Nederland in de nabije toekomst kan beschikken over de juiste kennis en kunde. Daarbij hoort ook het perspectief op een aantrekkelijke loopbaan rondom het thema digitale veiligheid. Het gaat daarbij niet alleen om 'harde' ICT-kennis, maar ook om inzicht in de juridische aspecten en de effecten van het gebruik van ICT op de bedrijfsvoering en de samenleving. Om het huidige gat in het onderwijs enigszins op te vullen, organiseert de Cyber Security Raad met enige regelmaat Masterclasses Cyber Security.

Taskforce Cyber Security Onderwijs
Tijdens de vandaag op de Koninklijke Militaire Academie georganiseerde openbare Masterclass, is het belang van voldoende kennis op het gebied van digitale veiligheid nog eens onderstreept. Momenteel is er echter sprake van een groot tekort aan deskundig personeel wat de opbouw van voldoende kennis moeilijk maakt. In dat kader is het kabinet van plan een Taskforce in te stellen die het cyber security onderwijs moet gaan versterken. De Raad juicht dit initiatief van harte toe.

Over de Cyber Security Raad
De Cyber Security Raad is een strategisch adviesorgaan voor het kabinet. De raad is onafhankelijk en adviseert gevraagd en ongevraagd over cyber security aangelegenheden. De volgende leden hebben zitting in de raad:
Eelco Blok, co-voorzitter (VNO-NCW/MKB-Nederland)
Dick Schoof, co-voorzitter (Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid)
Bart Hogendoorn (Nederland ICT)
René Steenvoorden (CIO Platform)
Ben Voorhorst (vitale infrastructuur)
Tineke Netelenbos (ECP)
Jan van Bekkum (Multinationals)
Mark Dierikx (min. Economische Zaken)
Rob Bauer (min. Defensie)
Jannine van den Berg (Politie)
Marc van Nimwegen (Openbaar Ministerie)
Rob Bertholee (min. BZK)
prof. Corien Prins (Universiteit Tilburg)
prof. Bart Jacobs (Radboud Universiteit)
prof. Michel van Eeten (TU Delft)

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gerben Klein Baltink, secretaris van de Cyber Security Raad. Hij is bereikbaar op 06-46891841.

Cyber Security Raad

plaats:
Breda

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234