750.000 ouderen in problemen door internet

Het zeer lage internetgebruik onder 75-plussers zorgt voor steeds grotere afhankelijkheid.

Bankfilialen worden gesloten, de Belastingdienst, gemeenteloketten en zelfs het loket om de gehandicaptenparkeervergunning op te halen zijn nu of zeer binnenkort alleen nog maar digitaal te benaderen. Voor veel ouderen, vooral 75-plussers, is dit ondoenlijk. Ouderen voelen zich buitengesloten en afhankelijker dan ooit. Dit blijkt uit een recent onderzoek van EtopiaBdB gehouden onder 566 respondenten, allen 75-plussers.

In mei van dit jaar kwam het CBS met het bericht dat het internetgebruik onder 65- tot 75-jarigen sterk is gestegen, maar in de kleine letters was te lezen dat slechts één op de drie 75-plussers zo nu en dan gebruik maakt van internet. Vrouwelijke ouderen gebruiken het internet eigenlijk helemaal niet. In Nederland zijn momenteel ruim 1,1 miljoen mensen deze leeftijd gepasseerd, bijna 750.000 van hen kunnen dus geen gebruik maken van dienstverlening via internet.

Uit het onderzoek blijkt dat niet alleen de grote groep 'digibeten', maar ook de internetgebruikers van hogere leeftijd grote moeite hebben om zaken geregeld te krijgen. Zo weet slechts 1 op de 10 wat DigiD is en 1 op de 20 gebruikt DigiD ook daadwerkelijk. 2 op de 3 respondenten geeft te kennen dat ze volledig van anderen afhankelijk te zijn voor vrijwel alle administratieve taken en officiële handelingen door het gebrek aan internetkennis. Deze afhankelijkheid frustreert enorm, volgens 73% van de respondenten.

Itzard Schouten, onderzoeksleider bij EtopiaBdB: "Onlangs heeft ook de Belastingdienst besloten de meeste zaken alleen nog maar online en met gebruik van DigiD af te willen handelen. Op deze manier is het voor een aanzienlijke groep Nederlanders bijna onmogelijk om zelfstandig te zijn en te blijven."

Er gloort voor hen ook weinig hoop op verbetering. Ondanks mooie workshops en cursussen voor ouderen geeft 82% aan dat ze internet eigenlijk niet goed snappen en ook niet verwachten dat daar nog verandering in zal komen. De achterstand op het gebruik van digitale communicatie is voor deze groep niet meer in te halen. "Zolang dit blijft hebben instanties een morele plicht om de traditionele loketten deels in stand te houden", aldus Itzard Schouten.

De gemiddelde leeftijd van de respondent in dit onderzoek is 79 jaar. In tegenstelling tot de meeste onderzoeken van EtopiaBdB is er dit keer niet gebruik gemaakt van een online onderzoek.

EtopiaBdB in het kort.
EtopiaBdB is een fullservice Haarlems Cross Media bedrijf. EtopiaBdB brengt on- en offline concept, design en techniek samen in de specialisaties e-business, online marketing, film, animaties, commercials, acties en print uitingen. Het startpunt is vaak een resultaatgericht communicatieconcept dat consumenten raakt en aanzet tot actie.

EtopiaBdB werkt onder meer voor Pink Ribbon, Ernst & Young, Arrow FM, TNT, Achmea, Golden Tulip, Vodafone, de ministeries van SZW, VWS en I&M, Houthoff Buruma, Greenpeace, Nestlé, TU Delft en Makro, Bagels & Beans, ING, MSI, EDM, De Hooge Waerder en Edilon.

Voor meer informatie over het onderzoek:
Itzard Schouten
EtopiaBdB
H. Figeeweg 1W
2031 BJ Haarlem
E: itzard@etopiabdb.nl
T: 06-55758494

EtopiaBdB

plaats:
Haarlem
website:
https://etopiabdb.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234