Onafhankelijke stichting voor Q-koortspatiënten Q-support van start

Met ingang van 1 oktober is Annemieke de Groot aangesteld als directeur/bestuurder van Q-support. Met die benoeming en de oprichting van stichting Q-support kan een start gemaakt worden met de opdracht van de regering om patiënten, die chronisch de gevolgen van de Q-koorts ondervinden, te adviseren en bij te staan.

In 2012 hebben minister Schippers (VWS) en toenmalig staatssecretaris Bleker (EL&I) laten weten Euro10 miljoen ter beschikking te stellen aan een onafhankelijke stichting ter ondersteuning van Q-koortspatiënten voor advies, begeleiding en onderzoek. Q-support zal die taak op zich nemen. Een en ander zal in nauwe samenwerking plaatsvinden met Stichting Q-uestion, de patiëntenvereniging van mensen met Q-koorts.

De Q-koorts staat bij velen nog steeds helder op het netvlies. De eerste uitbraak was in 2007 en de epidemie bereikte in 2009 zijn hoogtepunt. De ziekte heeft zich met name geconcentreerd in het midden en zuiden van het land, maar de Q-koorts heeft over het hele land toegeslagen.

Door een groot aantal maatregelen is de epidemie beteugeld, maar de gevolgen van de Q-koorts zijn ingrijpend geweest. Vanaf 2007 tot nu zijn een groot aantal mensen getroffen door deze ziekte, velen zijn gelukkig genezen verklaard, maar een groot aantal ondervinden nog dagelijks de gevolgen. Zij dragen òf chronisch de bacterie bij zich, òf worden op allerlei manieren beperkt in hun dagelijks functioneren door het zogenoemde Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS). Het is van belang dat die chronisch getroffenen een plaats krijgen waar zij terecht kunnen met vragen en waar nodig en mogelijk ondersteuning geboden wordt voor de problemen waar ze tegenaan lopen.
Het uitgangspunt van Q-support is dat krachten gebundeld gaan worden. Er is al heel veel kennis en deskundigheid voorhanden, bij Q-uestion, bij professionals en bij onderzoekers.
Q-support wil het platform organiseren waar vragen en antwoorden samenkomen en waar indien nodig, hulp geboden wordt.

Het is ook belangrijk om lering te trekken uit de epidemie en de gevolgen daarvan. Naast het adviseren en begeleiden van patiënten zal het coördineren en initiëren van onderzoek een belangrijke taak worden voor Q-support.

Annemieke de Groot zal in haar eerste oriëntatie de gesprekken aan gaan met al diegenen die de schouders al hebben gezet onder de aanpak van de gevolgen van de q-koorts: ervaringsdeskundigen, professionals en onderzoekers. Op korte termijn zal zij met de wensen die in het veld leven komen met concrete plannen.

Voor de eerste vragen en opmerkingen kunt u terecht bij Q-support via het daarvoor in het leven geroepen contactadres: info@qsupport.nu

Geplaatst in:

Het spreekt voor zich dat Mw. de Groot u graag te woord wil staan vanaf 1 november na haar eerste kennismakingsronde. U kunt daarvoor een afspraak maken via het e-mailadres info@qsupport.nu

Annemieke de Groot, directeur van de stichting/contactpersoon voor de journalisten
Bereikbaar op 06-54954008

Stichting Q-support

plaats:
's Hertogenbosch

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234