Stichting LPEV luidt noodklok over kwaliteit EHBO-ers in Nederland

De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV) maakt zich ernstig zorgen over het toenemende aantal te simpele en algemene EHBO opleidingen van de traditionele EHBO organisaties in Nederland.
Met het voortschrijdend verlagen van de EHBO naar simpele EHBO, is een sterk verontrustende tendens gaande waarin EHBO-ers in toenemende mate niet meer leren hoe te handelen en zijn zij nauwelijks meer inzetbaar bij ongevallen, evenementen, verkeersongevallen, bedrijfsongevallen en grote calamiteiten. De zelfredzaamheid van burgers en burgerhulp bij grote calamiteiten en rampen staat ernstig onder druk.

De afgelopen jaren zijn de traditionele basis EHBO opleidingen in toenemende mate simpeler en algemener geworden en worden gekenmerkt door een minimum aan eerstehulp (achtergrond)kennis met een algehele verlaging van het vaardigheidsniveau tot gevolg. De huidige traditionele EHBO opleidingen zijn slechts toereikend te noemen voor eenvoudige huis-tuin-keuken ongevallen en kleinere, lichte bedrijfsongevallen.
Zodra er sprake is van grote en levensbedreigende letsels en stoornissen -bijvoorbeeld bij evenementen, (ernstige) verkeersongevallen en arbeidsongevallen- zijn de traditionele EHBO opleidingen niet of nauwelijks toereikend om gestructureerde eerstehulp te kunnen verlenen.
Ze voldoen in veel gevallen niet meer aan de hedendaagse internationale inzichten en zijn niet of zeer beperkt op internationale spoedeisende eerstehulp protocollen en methodieken gebaseerd.
Organisatoren van evenementen hebben steeds minder vertrouwen in traditioneel opgeleide EHBO-ers en zetten steeds vaker duurdere professionele hulpverleners in.

In 2005 is de Goedkeuringsregeling van het Oranje Kruis door het Ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport ingetrokken. Door deze intrekking kunnen andere EHBO organisaties als de Stichting LPEV landelijk hun EHBO diensten en producten aanbieden op de vrije EHBO markt. De intrekking van de Goedkeuringsregeling heeft echter niet geleid tot een verbetering van de kwaliteit en niveau van de EHBO opleidingen in Nederland, integendeel.

De Stichting LPEV neemt wel haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zet zich in voor betere kwaliteit en hoger niveau van EHBO-ers bij o.a. EHBO-verenigingen, (vrijwilligers) organisaties en bedrijven. De Stichting LPEV wil de sterk verontrustende tendens van simpele en algemene EHBO doorbreken door EHBO opleidingen op de markt te zetten volgens internationaal erkende spoedeisende eerstehulp protocollen en methodieken welke nauw aansluiten op de professionele hulpverlening, de ambulancezorg, huisartsen(posten) en SEH.

De Stichting LPEV roept individuele EHBO-ers, EHBO-verenigingen, EHBO & BHV opleidingsinstituten, instructeurs-eerstehulp, bedrijven en overheden met EHBO-ers op om hun verantwoordelijkheid te nemen en EHBO-ers op het daadwerkelijk noodzakelijke niveau en kwaliteit op te leiden bij hun eigen organisatie.

De Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV)

De Stichting LPEV is een onafhankelijke EHBO organisatie en certificeert sinds 2007 EHBO-ers in verschillende niveaus. Eerstehulpverleners-LPEV kunnen worden opgeleid door EHBO-verenigingen en EHBO & BHV opleidingsinstituten.
De Stichting LPEV hanteert in haar lesmaterialen internationaal erkende eerstehulp protocollen en methodieken. De landelijk gecertificeerde Eerstehulpverlener-LPEV sluit nauw aan op de werkwijze van de professionele spoedeisende hulpverlening in Nederland, de ambulancezorg verlening, huisartsen (posten) en SEH van ziekenhuizen.


Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening
Postbus 353
3200AJ Spijkenisse
0181-626483
info@lpev.nl
www.lpev.nl

Directeur : Mevr. E. Veerman-Tebbes 06-21544132
Woordvoerder : Hr. E. Roovers 06-42121481

Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening

plaats:
Spijkenisse
website:
http://www.lpev.nl/

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234