Sparende huishoudens verliezen een miljard euro per jaar

Een miljoen Nederlandse huishoudens zien hun vermogen gezamenlijk met een miljard euro per jaar minder waard worden, omdat de spaarrente historisch laag ligt en Nederland kampt met een relatief hoge inflatie.

In Nederland heeft 24 procent van de huishoudens hun vrije vermogen uitsluitend op spaarrekeningen en deposito's staan. Dit spaargeld bedraagt opgeteld ten minste 80 miljard euro. Vanwege de lage rente die spaarders ontvangen en de stijgende prijzen van consumptie wordt het gezamenlijke vermogen van deze sparende huishoudens jaarlijks zeker 1,1 miljard euro minder waard.*

Mogelijk zien mensen sparen als veilige optie in deze tijd van recessie.
"Maar het spaargeld van veel particulieren gaat alleen maar achteruit", zegt Tjade Groot, Hoofd OXBY vermogensbeheer. "Terwijl er goede alternatieven zijn waarbij het vermogen wel groeit, met een beperkt risico. Je hoeft geen tonnen te bezitten om gespreid en verstandig te beleggen."

De cijfers komen uit een onafhankelijk onderzoek dat OXBY heeft laten uitvoeren door marktonderzoekbureau The Choice. The Choice ondervroeg Nederlands huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van minimaal Euro 15.000,- Dit is de eerste keer dat dit onderzoek werd gedaan.

Vooral de huishoudens met een 'lager' inkomen (tot twee keer modaal) worden getroffen door de lage spaarrente en de hoge inflatie. Meer dan huishoudens met een hoger inkomen hebben zij hun vrij besteedbare vermogen geheel op spaarrekeningen (en deposito's) staan. Huishoudens met een inkomen van twee keer modaal of meer kiezen vaker voor het beleggen van (een deel van) hun vrij besteedbare vermogen. Driekwart van alle huishoudens (76 procent) belegt een deel van hun vrij besteedbare vermogen.

De waardedaling van particulier vermogen door sparen lijkt te groeien. 29% van de huishoudens zegt nu (veel) meer te sparen dan 6 maanden geleden, terwijl 25% aangeeft juist (veel) minder te sparen.


Hoop en vertrouwen
In het onderzoek zijn ook sporen te vinden van hoop en vertrouwen.
- Twee derde (64%) van de beleggers vinden dat het beleggingsklimaat voor aandelen de komende 6 maanden (veel) positiever wordt.

Spaarders zijn weliswaar minder positief over de ontwikkeling van de AEX dan beleggers, maar niet uitgesproken negatief.
- Een kwart is van mening dat mei weer een goed moment was om in te stappen.

Hoewel de wereld van beleggen steeds internationaler wordt,
- 87 procent van de vermogende Nederlanders belegt in Nederland en slechts 24 procent in Noord-Amerika.

Ook heerst er nog veel vertrouwen in het pensioenstelsel.
- Slechts 19% van de ondervraagde huishoudens stelt dat zij beter zelf de pensioenpremie kunnen (laten) beleggen.

* In deze berekening is uitgegaan van een gemiddelde spaarrente van 1,5% op een vrij opneembare spaarrekening en een inflatie van 2,9%. Er zijn in Nederland naar schatting vier miljoen huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van Euro15.000,- of meer. In de berekening zijn alleen de huishoudens opgenomen die hun gehele vermogen op spaarrekeningen en -deposito's hebben staan (24 %). De overige 76 % spaart ook. De totale waardedaling van spaargeld in Nederland door lage rente en hoge inflatie ligt dus aanmerkelijk hoger dan 1,1 miljard euro.

Over de OXBY Sentiment Monitor
De OXBY-Sentiment monitor is een online onderzoek dat halfjaarlijks wordt gehouden onder een representatieve groep van Nederlandse huishoudens met een vrij besteedbaar vermogen van Euro 15.000 en hoger. Het onderzoek wordt uitgevoerd door The Choice Marktonderzoek & Advies. De eerste meting is afgenomen van 17 tot en met 22 mei. In totaal zijn 266 huishoudens online ondervraagd die een representatieve afspiegeling vormen van de populatie.

Over OXBY Vermogensbeheer
OXBY is een vermogensbeheerder in Amsterdam die zich richt op de huishoudens in Nederland met een vrij besteedbaar vermogen vanaf 15.000 euro. OXBY ontstond vanuit de behoefte die 'kleinere' beleggers hadden om ook in aanmerking te komen voor vermogensbeheer. OXBY biedt online vermogensbeheer aan vanaf Euro 15.000,- tegen lage kosten en een hoog rendement. OXBY belegt actief met trackers. OXBY is een initiatief en handelsnaam van Velthuyse & Mulder Vermogensbeheer en is als beleggingsonderneming geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.

Over The Choice marktonderzoek & advies
The Choice is een marktonderzoek- & adviesbureau gevestigd in Amsterdam. Met ervaren onderzoekers voorziet The Choice opdrachtgevers van heldere inzichten in markt, medewerker, klant en concurrent. The Choice is lid van branchevereniging MOA, Center for Information-Based Decision Making & Marketing Research

The Choice B.V.

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.thechoice.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234