Nationaal Bieronderzoek: alcoholvrij bier segment groeit sterk

Bierconsumptie verplaatst zich steeds meer naar thuis

De tendens dat steeds meer bierdrinkers voor alcoholvrij bier kiezen zet flink door. Terwijl in 2012 ruim één op de drie wel eens voor alcoholvrij bier koos, doet nu 46% dit. De bierconsumptie verplaatst zich tevens steeds meer naar thuis. De helft drinkt zijn bier hier het vaakst. In 2010 deed 36% dit. Deze trends volgen uit het Nationaal Bieronderzoek dat Nederlandse Brouwers heeft laten uitvoeren onder meer dan 500 bierdrinkende Nederlanders.

Consumptie alcoholvrij neemt een vlucht
Nederlandse bierdrinkers kiezen steeds vaker voor alcoholvrij bier. In 2013 geeft 46% van de bierdrinkers aan wel eens alcoholvrij bier te drinken tegenover 36% in 2012 (en 28% in 2011). Geen alcohol willen drinken (54%) en geen alcohol mogen drinken (38%) zijn de belangrijkste motieven om te kiezen voor alcoholvrij. Het imago van alcoholvrij bier speelt maar voor een kleine minderheid een rol in de keuze om geen alcoholvrij bier te drinken (8%). Vrouwen drinken overigens vaker dan mannen alcoholvrij bier, maar de verschillen worden kleiner. In 2012 dronk 44% van de vrouwen en 30% van de mannen nog alcoholvrij. In 2013 zijn deze percentages respectievelijk 50% en 44%.

Dat bierdrinkers alcoholvrij bier een steeds gangbaarder optie vinden blijkt ook uit het feit dat zes op de tien (63%) het (zeer) belangrijk vinden dat alcoholvrij bier tijdens evenementen wordt geschonken.

Pils nummer één
De meest favoriete bieren zijn nog altijd: pils, gevolgd door witbier, overig speciaal bier, bokbier en rosébier. Speciaal bier komt ook steeds meer onder de aandacht. Lokaal gebrouwen speciaal bier wordt het vaakst gekozen als de Nederlandse bierdrinker in Nederland op vakantie is of er een dagje op uit gaat. Hij drinkt het glas lokale bier dan meestal in een horecagelegenheid (75%).
Thuisdrinken in opmars
Opvallend is dat Nederlanders steeds vaker hun bier thuis consumeren. 49% drinkt zijn bier het vaakst thuis binnen. In 2010 deed ruim een op de drie dit (36%). Daarna volgt het binnen drinken bij horecagelegenheden (café, sportkantine, restaurant). Dat doet een op de vijf (19%).

Herkomst bieringrediënten belangrijker
Kennis van de herkomst van de ingrediënten van bier wordt voor de Nederlandse bierdrinker steeds belangrijker. Bijna één op de drie vindt dit belangrijk tegenover 19% in 2011. Kennis over de manier van telen van de ingrediënten wordt door één op de tien bierdrinkers als belangrijk beschouwd. Wel onderschatten Nederlandse bierdrinkers nog fors het aantal bierbrouwerijen in Nederland. Gemiddeld wordt dit op 39 ingeschat terwijl er op dit moment 165 bierbrouwerijen actief zijn.

- Nederlandse Brouwers is de overkoepelende organisatie die de belangen behartigt van acht in Nederland gevestigde bierbrouwerijen: Alfa Brouwerij, Bavaria N.V., Budelse Brouwerij B.V., Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V, B.V. Gulpener Bierbrouwerij, Heineken Nederland B.V., InBev Nederland N.V., Lindeboom Bierbrouwerij B.V. Deze brouwerijen zijn samen goed voor ruim 95% van de bierproductie in Nederland.

- Het negende Nationaal Bieronderzoek (2013, http://www.nederlandsebrouwers.nl/publicaties/nationaal-bieronderzoek), de nationale monitor naar de perceptie van bier onder bierdrinkers in Nederland, is online uitgevoerd door Ruigrok|NetPanel onder 517 Nederlanders tussen de 18 en 65 die minimaal één keer per maand bier drinken.

- Voor meer informatie over het persbericht en de inhoud van het rapport kunt u terecht bij de Nederlandse Brouwers: Eveline Graus op 06-55763146 en egraus@dranken.org. Bekijk ook de website www.nederlandsebrouwers.nl

Nederlandse Brouwers

plaats:
Den Haag
website:
www.nederlandsebrouwers.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234