Lerarenopleiding sluit niet aan op het onderwijs van de 21ste eeuw

Zoetermeer, 4 juli 2013

Docent kritische succesfactor bij betekenisvolle inzet van ict in het onderwijs

"De programma's op de lerarenopleiding lopen een jaar of vier achter op de werkelijkheid. In het digitale landschap is dat een verschil tussen de steentijd en de moderne tijd."

Nieuwe ict-mogelijkheden, tools en devices veranderen het onderwijs. Om het onderwijs toekomstproof te maken, is ict in het onderwijs onmisbaar. Het rendement van ict in het onderwijs valt of staat met een bekwame leraar die in staat is om ict didactisch en pedagogisch verantwoord in te zetten. In de discussie rondom de kwaliteit en professionalisering van het onderwijs is aandacht voor ict-bekwaamheid van docenten dan ook cruciaal.

Het is zorgwekkend dat veel leraren nog niet in staat zijn om ict goed in te zetten (in het basisonderwijs is ca. 70% ict-bekwaam, in het voortgezet- en middelbaar beroeps onderwijs ligt dit net boven de 50%, bron: kennisnet.nl/vierinbalans, p. 32). Dit beeld wordt bevestigd door leerlingen, die aangeven dat de meeste leraren niet ict-bekwaam zijn (bron: 1vandaag Jongerenpanel). Tegelijkertijd wil meer dan de helft (53%) van de scholieren digitaler onderwijs. De nieuwe generatie leraren zou hierin het verschil kunnen maken. Het is echter zeer de vraag of de lerarenopleidingen de leraren opleiden voor het onderwijs van morgen, of voor dat van gisteren.

De lerarenopleiding moet met zijn tijd mee: het is noodzakelijk dat toekomstige onderwijsprofessionals beschikken over de juiste didactische digitale vaardigheden. Alleen dan weten we dat ict in het onderwijs betekenisvol wordt ingezet. Wordt de aankomende leraar wel klaargestoomd om het leren van de toekomst vorm te geven met ict? Deze vraag was voor Kennisnet aanleiding om een onderzoek te doen onder pas afgestudeerden van de pabo en lerarenopleiding. De uitkomsten van het onderzoek zijn voor Kennisnet reden om te pleiten voor meer aandacht voor ict in de lerarenopleiding.

"Aandacht voor ict heb ik sowieso gemist. Het is nooit aan de orde geweest. Ik merk nu in de praktijk dat je er handig mee kunt differentiëren en dat het je bijvoorbeeld kan helpen bij administratie. Doordat ik niet voorbereid ben sta ik voor onaangename verrassingen, vooral als ik achteraf weet hoe simpel het had kunnen zijn met een ict-hulpmiddel" aldus een pabostudent.

Uit onderzoek blijkt dat:
- Meer dan de helft van de pas afgestudeerde leraren is negatief over de manier waarop hun opleiding ze heeft voorbereid op de inzet van ict bij het geven van onderwijs. Het ontbreken van aandacht voor ict en de mogelijkheden ervan in het onderwijs, wordt zeer vaak genoemd. Drie op de tien pas afgestudeerden van de pabo is matig tot slecht op de hoogte van computertoepassingen die ze bij hun onderwijs kunnen gebruiken. Bij afgestudeerden van de tweedegraadsopleiding is dit zelfs 44%. Er wordt geen les in gegeven en er wordt, naast aandacht voor het office-pakket, weinig aandacht besteed voor ict-toepassingen in het onderwijs.
- De meest voorkomende klacht is dat tijdens de opleiding niet geleerd wordt hoe met digitaal schoolbord te werken, hoe dit effectief toe te passen is en hoe te werken met digitale methodes hierop. Terwijl op veel scholen voornamelijk gebruik wordt gemaakt van een digitaal schoolbord.
- Een derde van de beginnende leraren en een kwart van de beginnende basisschoolleraren op school meer willen doen met ict, maar wordt hierin afgeremd door collega's
- Er te weinig aandacht wordt geschonken aan welke digitale leermiddelen er zijn, hoe je ze kunt ontwikkelen en hoe je digitale toetsen kunt maken, hoe verschillende digitale leerlingvolgsystemen werken en hoe je ict kunt inzetten voor de leerlingenadministratie. Op de meeste opleidingen geen of slecht in geringe mate digitale methodes aanwezig zijn die gebruikt worden in basis- voortgezet onderwijs. Ook mediawijsheid krijgt onvoldoende aandacht in de lerarenopleiding.
- De meerderheid van de pas afgestudeerde leraren denkt dat digitaal leermateriaal in de nabije toekomst alleen nog maar zal toenemen. Daarom zou de lerarenopleiding volgens hen voorop moeten lopen als het gaat om de inzet en mogelijkheden van ict in het onderwijs.

Het is zaak dat de innovatiekracht van de pabo's en de lerarenopleidingen vergroot wordt en dat zij in hun onderwijs meer aandacht besteden aan ict.


---------------------------

Over het onderzoek
Het online onderzoek is gehouden tussen 12 en 19 april 2013 onder378 respondenten.
De respondenten zijn de afgelopen twee jaar afgestudeerd aan de pabo (225 respondenten) of lerarenopleiding (153 respondenten).

Over Kennisnet
Kennisnet laat ict werken voor het onderwijs en is de publieke ict-partner voor het onderwijs. Met expertise, voorzieningen en innovatie brengen wij het onderwijs in positie om maximale kracht uit ict te halen. Kennisnet.nl
Kennisnet zet zich er voor in om de opleidingen hierin zo goed mogelijk te ondersteunen. In het project Leren van de toekomst en de innovatieregeling voor lerarenopleidingen helpt Kennisnet de opleidingen om duurzaam te innoveren met ict. Ook moeten (aankomende) leraren beschikken over actuele kennis over wat werkt met ict en waarom. Deze kennis wordt periodiek gebundeld in het tijdschrift 4W. Het kader ict-bekwaamheid, ontwikkeld door Kennisnet in samenwerking met het onderwijs, zorgt ervoor dat er in het onderwijs duidelijkheid is over welke ict-bekwaamheden een leraar moet beschikken. Alleen met de juiste ict-bekwaamheden is een leraar in staat om ict betekenisvol en effectief te in te zetten in het onderwijs.

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Kathleen Loods
Tel: 06 - 55 80 15 16
Mail: pers@kennisnet.nl

Kennisnet

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.kennisnet.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234