Start van een nieuwe uitgeverij: Uitgeverij Epimetheus te Amersfoort

De nieuwe Uitgeverij Epimetheus (Amersfoort) is zijn activiteiten gestart met de uitgifte van de nu al controversiële roman De Vastgoedvriend. Deze volumineuze, zeshonderdvierentachtig (684) bladzijden tellende roman is geschreven door Calvin Visscher, een insider uit het vastgoed die langdurig werkzaam is geweest bij het onderdeel Property Finance van het Bouwfonds. De Vastgoedvriend wordt aan de man gebracht met de campagne Voor vriend & fraudeur (bijlage 1).

De goed bezochte publiekspresentatie van de roman vond plaats op 23 juni 2013 in de brouwerij van Stadskasteel Oudaen te Utrecht (bijlage 2), een symbolische plaats aangezien deze illustere locatie veelvuldig en betekenisvol in de roman voorkomt. Een vijftigtal vastgoedvrienden kwam het boek afhalen waarop vooraf was ingetekend. Voor de publiekspresentatie waren er al tweehonderd boeken verkocht. Samen met een enkele voorgeselecteerde boekhandel, familie en pers waren de kopers getuige van de speech van de gedreven auteur die een korte toelichting gaf bij enkele thema's van het boek. Zo gaf Calvin Visscher een demonstratie van 'De Zeegolf', een knikkermethode die vroeger ongeoorloofd was op het schoolplein, en symbool staat in de roman voor het frauduleus knikkeren met andermans geld. Ook reikte Calvin Visscher het eerste exemplaar van het boek uit. Niet zoals gebruikelijk in Nederland aan een Bekende Nederlander, maar aan zijn moeder, de dochter van oud-journalist van dagblad Trouw, Kees (Cornelis) Troost (1908-1994), die vier jaar in de Duitse strafgevangenis zat, tijdelijk hoofdredacteur was van het illegale Vrij Nederland en die een rol speelt in de roman als historisch klankbord. Bij de uitreiking sprak de schrijver de woorden: 'Als je het eind van het boek haalt ma, begrijp je de symbolische betekenis.' De Uitgeverij had het boek overigens in een Klimopplant laten wikkelen, hierbij verwijzend naar de roemruchte Klimop-zaak, de vastgoedfraudezaak van het Bouwfonds, die in de roman voorkomt als de Hedera-zaak. De auteur signeerde zijn roman met de in vastgoedkringen welbekende Montblanc-pen.

De Vastgoedvriend, nu al controversieel: een absurdistische of bombastische sleutelroman?
Nog voor de publiekspresentatie heeft De Vastgoedvriend aanleiding gegeven tot enige commotie in de vastgoedwereld door de recensie van Ruud de Wit op zijn blog (www.ruuddewit.nl, visie op vastgoed ). Ruud de Wit was hoofdredacteur van het toonaangevende blad Vastgoedmarkt gedurende de periode (2001-2011) dat alle vastgoedfraudezaken en financiële wantoestanden zich in Nederland voordeden. In de recensie meent de voormalig journalist de sleutel te moeten geven van allerlei bekende vastgoedpersonages en beticht hij Visscher van mogelijke smaad en laster. In een reactie heeft Calvin Visscher juist gewezen op de literaire romanvorm van het boek en de analogie doorgetrokken van een van de zes (6) aanbevelers van het boek, de Franse schrijver Hugues Le Bret, die het boek omschreef als 'Kuifje in Vastgoedland': alsof de stripfiguur Kuifje voor het gerecht gedaagd zou kunnen worden!
Hoewel de auteur zelf De Vastgoedvriend kwalificeert als 'een absurdistisch jongensboek' is hij verguld met de kwalificatie van het boek door Ruud de Wit als een bombastische roman. 'Bombastisch?', dat was de vastgoedwereld van het afgelopen decennium ten voeten uit!

Een lokaal product: Amersfoort en Utrecht
De eerste druk van De Vastgoedvriend is in 1500 exemplaren in een luxe-editie verschenen met stofomslag en is - zoals Epimetheus in deze crisistijd voor het boek en de boekhandel wil benadrukken - een volledig lokaal product. Niet alleen om de lokale economie te bevorderen, maar tevens omdat we terug moeten naar onze basis, terug naar oude normen en waarden en de Nederlandse core competences. Daarom heeft de Uitgeverij gekozen voor Nederlandse bedrijven en niet voor een uitbesteding aan Polen of China. Hiertoe is De Vastgoedvriend geredigeerd door uit Amersfoort en Utrecht afkomstige redacteuren, werd de omslag ontwikkeld door een in Amersfoort woonachtig grafisch vormgeefster, net zoals de desktop publishing en het bind- en drukwerk respectievelijk werd verzorgd door het Amersfoortse CO2 Premedia en Wilco BV.

Over Uitgeverij Epimetheus: doel en missie
Uitgeverij Epimetheus is een - uit verzet - opgericht familiebedrijf zoals beschreven wordt in de roman De Vastgoedvriend. Epimetheus is geheel gefinancierd uit familiekapitaal zonder bankleningen of private equity. De naam is afkomstig van de Griekse mythische figuur Epimetheus, de broer van Prometheus, die 'naar achteren' kijkt, kortom die oog heeft voor geschiedenis en kennis en kunde uit het verleden. Bovendien wil Epimetheus een innovatief platform zijn dat kansen geeft aan niet gevestigde, minder bekendere kunstenaars en/of auteurs. Epimetheus streeft nadrukkelijk geen mediastrategie na om boeken en auteurs te promoten zonder zorgvuldig het werk beoordeeld te hebben en weigert pulpromans bij voorbaat als bestseller in de markt te zetten.
Epimetheus stelt zich in navolging van de Franse Uitgeverij Les Arènes (Parijs) ten doel jaarlijks uiteindelijk hoogstens een tien- à twintigtal kwalitatief hoogstaande boeken uit te brengen. Epimetheus zal ervoor ijveren de Romaanse talen (Frans, Italiaans, Spaans) weer de culturele plek te geven die zij verdienen, ook in de Nederlandse letteren. Epimetheus zal initiatieven (mede-) ondersteunen die de kaalslag van het onderwijs in de Romaanse letteren op Universiteit en middelbare scholen proberen tegen te gaan.

Een innovatieve uitgeverij
Uitgeverij Epimetheus is een voorstander van een gedrukt, ambachtelijk product zonder de moderne verspreidingsmethodes (e-books, POD) te negeren. Vanaf 1 augustus zal daarom de paperbackeditie van De Vastgoedvriend ook verkrijgbaar zijn in 3 verschillende omslagversies (bijlage 4) bij de printing on demand site mijnbestseller.nl. Afhankelijk van de voorkeur van het publiek voor een omslag zal naderhand weer een paperbackversie verschijnen in de boekhandel.
De Vastgoedvriend: ISBN: 978-94-91830-00-6

Uitgeverij Epimetheus

plaats:
Amersfoort

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234