Nederlanders niet bewust van social media na de dood

Er bestaat een grote onbekendheid als het gaat om het regelen van je online erfenis. Negen op de tien Nederlanders hebben niet geregeld wat er met hun social media-account gebeurt nadat ze komen te overlijden. Het schort aan goede voorbereidingen, zo blijkt uit onderzoek van Yarden Vereniging. Om die reden is de online applicatie Mijn Memorial in het leven geroepen. Een online pagina waar jouw favoriete Facebook, Twitter, Spotify en YouTube content bij elkaar komt. Zodat nabestaanden je kunnen herdenken zoals jij echt was wanneer je er niet meer bent. Het stimuleert na te denken over je online nalatenschap en maakt het bespreekbaar. Want voor drie op de tien Nederlanders blijkt social media een fijne herdenkingsplek te zijn.

Leven na de dood
Nederlanders zijn bang in de vergetelheid te raken; één derde ziet een online herdenkingsplek als de ideale oplossing. Een grote motivatie voor het aanmaken van de Facebook-applicatie is de drang onderdeel te blijven van een vriendengroep. Zo vindt 45% van de Nederlanders het leuk om na hun overlijden nog steeds op Facebook 'getaggt' te worden in een groepsbericht. Ook geeft het Nederlanders een goed gevoel nog steeds onderdeel te zijn van de vriendengroep als vrienden persoonlijke berichten op de memorial-pagina kunnen blijven plaatsen (37%).

Na de dood zelf de regie
Nederlanders vinden het moeilijk over hun digitale erfenis na te denken omdat het simpelweg
te ver van ze af staat (74%). Bijna negen op de tien geeft toe dat zij nog niet hebben geregeld wat er met hun social account gebeurt na hun overlijden. Nabestaanden worden er pas mee geconfronteerd als het te laat is. Maar als de proef op de som wordt genomen geeft 60% van de Nederlanders aan zelf te willen bepalen hoe ze worden herinnerd. "Een uitvaart is vaak de laatste mogelijkheid om wat van jezelf te laten zien. Mijn Memorial op Facebook biedt dezelfde mogelijkheid. Het verbindt mensen die belangrijk voor je zijn en geeft de mogelijkheid je Memorial Pagina vorm te geven zoals jij écht was," aldus Tom Leenstra, Market Manager Vereniging Yarden.

Online heritage
Eén derde vindt het zelfs een probleem als alle foto's na overlijden online blijven staan. "Er bestaat veel onbekendheid hoe om te gaan met profielen op social media na de dood van de eigenaar. Wij willen met 'Mijn Memorial' aandacht vragen en mensen stimuleren alles rondom hun overlijden goed door te denken en voor te bereiden. Het geeft rust te weten hoe je online herdacht wordt en ook helpt het je nabestaanden", aldus Leenstra.

Over Mijn Memorial
Mijn Memorial is een online applicatie waar je een eigen memorial pagina kunt aanmaken. Dit is een online pagina waar nabestaanden jou kunnen herdenken wanneer je er niet meer bent. Een memorial pagina komt tot stand in samenwerking met jouw beste vrienden, die door jou worden gevraagd om BFF (Best For Funeral) te worden. Jij geeft jouw BFF's toestemming om te helpen om jouw pagina vorm te geven zoals je écht was.

Geplaatst in:

Informatie
Voor informatie of verzoeken kunt u contact opnemen met ondergetekende.
- PR STUNT, Renee Bartram, renee@prstunt.nl of 06-41779953/ 020-6261438
- Yarden Vereniging, Tom Leenstra, tom.leenstra@yarden.nl of 06-21221596/ 088 927 3427

Over het onderzoek
In mei 2013 heeft PanelWizard in opdracht van Yarden onderzoek gedaan naar de kennis over de online erfenis, voorbereidingen, en wensen. Het doel van het onderzoek is om te achterhalen of men hier wel eens over heeft nagedacht en hoe men hierover denkt. Het onderzoek is uitgevoerd onder 750 Nederlanders van 18 jaar en ouder, representatief voor Nederland op geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatie en arbeidsparticipatie. Hiermee voldoet het onderzoek aan de representativiteits-eisen van de Gouden Standaard.

Over Yarden
Yarden Uitvaartorganisatie doet meer dan verzekeren en uitvoeren van uitvaarten. Er wordt voorlichting gegeven over zaken die spelen rondom het levenseinden. Yarden biedt een breed scala aan activiteiten, variërend van voorlichtingsbijeenkomsten, film- en theatervoorstellingen. Met deze activiteiten wil Yarden Vereniging het nadenken over de dood stimuleren en bespreekbaar maken, zodat mensen goed voorbereid en doordacht afscheid kunnen nemen van het leven. Daarnaast ondersteunt Yarden nabestaanden bij rouwverwerking, onder meer door het organiseren van herinneringsconcerten en interactieve lezingen.

Yarden Vereniging

plaats:
Almere

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234