Afschaffen wettelijke controleplicht levert geen lastenverlichting op

Onderzoek BDO:
Afschaffen wettelijke controleplicht levert geen lastenverlichting op

Bedrijven voorzien geen lastenverlichting in het geval besloten wordt de wettelijke controleplicht af te schaffen. Dat blijkt uit onderzoek van BDO CampsObers Accountants & Adviseurs onder 408 ondernemingen. Ruim 90% van de grote en middelgrote bedrijven geeft aan de jaarrekening toch te laten controleren ondanks de afwezigheid van een wettelijke verplichting.

Europese Commissie en kabinet onderzoeken momenteel mogelijkheden om de administratieve lastendruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Onderzoek van BDO laat zien dat het idee van de Europese Commissie om de wettelijke controleplicht in te perken zeer waarschijnlijk nauwelijks effect zal sorteren. Niet alleen zegt ruim 90% van de bedrijven die onder de huidige controleplicht vallen, ook bij een afschaffing gewoon de jaarrekening te laten controleren. Het onderzoek laat bovendien zien dat van de kleine ondernemingen die nu al geen controleplicht kennen, zo'n 41% de jaarrekening vrijwillig laat controleren.

Controle eisen
'Wanneer je de wettelijke controleverplichting wegneemt, gaat de markt het zelf regelen. Dat betekent echter niet dat het laten controleren van de jaarrekening overbodig wordt. Zo zullen banken ook bij een afschaffing van de controleplicht gewoon controle blijven eisen', meent prof. dr. Ruud Vergoossen, hoofd Bureau Vaktechniek van BDO. 'Want de behoefte aan betrouwbare cijfers blijft bestaan.'

Samenvalmogelijkheid
Om de lastendruk van vooral de kleine ondernemingen aan te pakken, heeft het kabinet onlangs voorgesteld om de jaarrekening en de belastingaangifte samen te laten vallen. Onderzoek van BDO wijst echter uit dat de ondernemers weinig van dit voorstel verwachten. Van de kleine ondernemingen zegt 71% geen voordeel te hebben van de samenvalmogelijkheid. Slechts 10% geeft aan dat de gekozen grondslagen voor de financiële verslaggeving substantieel afwijken van de fiscale grondslagen. 'Dit duidt erop dat de samenvalmogelijkheid amper zal leiden tot administratieve lastenverlichting voor het kleinbedrijf', aldus Vergoossen.

Lastendruk
Dat het Nederlandse bedrijfsleven worstelt met de lastendruk, blijkt uit het feit dat 85% van de ondervraagde ondernemingen aangeeft de huidige administratieve lastendruk als te hoog te ervaren. Eerder onderzoek van BDO, tijdens de presentatie van het regeerakkoord in februari van dit jaar, wees uit dat 54% van de ondernemers verwacht dat de overheid het voornemen om de regeldruk met een kwart te verminderen niet zal halen.

Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Daan van den Broek, Mediarelaties, telefoon: 040-269 8137 of daan.van.den.broek@bdo.nl

Profiel BDO CampsObers Accountants & Adviseurs
BDO CampsObers Accountants & Adviseurs verleent in Nederland vanuit ruim 30 vestigingen en met zo'n 2.000 professionals diensten op het gebied van accountancy, belastingadvies en consultancy. BDO richt zich met name op het Nederlandse middenbedrijf en is sterk in de advisering aan groeiende ondernemingen. BDO maakt deel uit van BDO International, een wereldwijd netwerk van zelfstandige en onafhankelijke organisaties die onder de merknaam BDO actief zijn op het gebied van de zakelijke dienstverlening.

BDO is een op naam van Stichting BDO te Amsterdam geregistreerd merk.

CampsObers is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindhoven geregistreerd merk.

In deze publicatie worden BDO en BDO CampsObers gebruikt ter aanduiding van de organisatie die onder de merknaam 'BDO' actief is op het gebied van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).
BDO CampsObers Accountants & Adviseurs is een op naam van BDO CampsObers Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van een aantal met elkaar in een groep verbonden rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de merknaam 'BDO' actief zijn op een bepaald terrein van de zakelijke dienstverlening (accountancy, belastingadvies en consultancy).

BDO Holding BV

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234