Grondaanbieder eens met de AFM: Haal de bezem door de branche

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt dat in veel reclames voor financiële producten sterk de indruk wordt gewekt dat het gaat om een alternatief voor een spaarrekening of -deposito. Hierdoor kunnen consumenten op het verkeerde been worden gezet. Volgens de financiële toezichthouder is er in dat geval sprake van misleiding. Reclame-uitingen dienen correct, duidelijk en niet misleidend zijn. Grondontwikkeling Nederland sluit zich hierbij aan en wil zich tegelijkertijd sterk distantiëren van de vergelijking met spaarproducten. 'Wij bieden geen alternatief voor spaarproducten, ons product is zowel qua rendement als risico niet met een spaarrekening- of deposito te vergelijken'.

De grondaanbieder is van mening dat investeren in grond een aantrekkelijk onderdeel kan zijn van een evenwichtig vermogensplan. 'De wenselijke grootte van de investering is per situatie verschillend en afhankelijk van verschillende factoren zoals financiële ruimte, gewenste looptijd en risicospreiding', aldus Shandar Kooij, directeur Grondontwikkeling Nederland.

Hij vervolgt: 'Als onderneming hebben we een zorgplicht naar onze klanten toe. Wanneer iemand wil investeren maar onvoldoende financiële ruimte heeft, het leeuwendeel van zijn vermogen voor langere tijd vast heeft staan of zelfs moet lenen om te kunnen investeren, dan verkopen wij de grond niet. Niemand is gebaat bij een dergelijke manier van zakendoen. Op deze manier help je mensen onnodig in de problemen en breng je de continuïteit van je eigen bedrijf in gevaar. Bovendien wil je jezelf aan het einde van de dag in de spiegel kunnen aankijken. Ik vind het dan ook verontrustend dat nog altijd veel bedrijven alleen oog lijken te hebben voor hun eigen portemonnee en het nalaten om hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Wat ons betreft zou het niet verkeerd zijn om de onkruidwieder door de branche heen te halen'.

De organisatie ziet dat er in de grondbranche veel spelers actief zijn die snel geld willen verdienen en enkel kijken naar de korte termijn. 'Veel grondpartijen bieden grond aan met op het eerste gezicht veel potentie, die bij nader onderzoek geen enkele toekomst blijken te hebben. Bijvoorbeeld omdat er geen steun vanuit de provincie is of de grond niet binnen het vigerende bestemmingsplan valt'.

Zelf probeert Grondontwikkeling Nederland haar klanten zo duidelijk en volledig mogelijk te informeren. Niet alleen over de projecten en het mogelijk te behalen rendement, maar ook over de risico's die investeren in grond met zich meebrengt. 'We hanteren strenge criteria waaraan onze gronden moeten voldoen. Op onze website vindt u naast een risicometer zeer uitgebreide informatie over onze projecten. Elke investeerder kan aan de hand hiervan en op basis van eigen onderzoek zelf bepalen of hij wil investeren'.

Kooij refereert tot slot naar de kritische woorden die Grondontwikkeling Nederland vorige maand richting de AFM uitte. 'De AFM was naar onze mening in eerdere berichtgeving te generaliserend en niet constructief. We vinden het een goede ontwikkeling dat de AFM ditmaal meer nuance in haar berichtgeving heeft aangebracht en toch kritisch is. Want met een kritische houding is niets mis, integendeel. Het zorgt ervoor dat de grondbranche zich positief blijft ontwikkelen'.

Geplaatst in:

Grondontwikkeling Nederland B.V.

plaats:
Alkmaar
website:
http://www.grondontwikkelingnederland.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234