Het Twaalf Hoven Gilde in Winsum van start

Bunnik, 23 mei 2013 - Gisteren is Het Twaalf Hoven Gilde in Winsum officieel geopend. In het kader 'Jong leert van oud en oud leert van jong' legden Rob Schuur (voorzitter College van Bestuur ROC Noorderpoort), Christien de Graaff (lid College van Bestuur Alfa-college), Janny Nijlunsing (directeur-bestuurder De Hoven), Dirk de Jonge (unitmanager Calibris) en wethouder sociale zaken van gemeente Winsum Wiebe Zorge, de laatste hand aan zes schilderijen die de leerlingen hadden gemaakt.

In Het Twaalf Hoven Gilde worden 24 leerlingen van de opleiding helpende zorg en welzijn (niveau 2) van ROC Noorderpoort en Alfa-college opgeleid. Ze volgen het onderwijs niet op school, maar in de praktijk. Dit betekent dat (bijna) het gehele opleidingsjaar plaatsvindt in verpleeghuis De Twaalf Hoven. Docenten van beide roc's zijn dagelijks aanwezig en verzorgen de theorie in een apart leerhome, dat ook de thuisbasis van de leerlingen is. De docenten bezoeken de leerlingen en de opleiders veelvuldig op de verschillende praktijkleerplaatsen. Speciaal opgeleide werkbegeleiders van het verpleeghuis zijn dagelijks aanwezig om de leerlingen op hun werkplek het vak en werknemersvaardigheden te leren.

De nieuwe vorm van praktijkleren past goed bij deze jongeren. Sinds de start in februari zijn hun reacties uitsluitend positief. "Zonder Het Twaalf Hoven Gilde had ik mijn diploma niet gehaald. Ik leer beter door veel in de praktijk te zijn. Door te zien en te doen, begrijp ik de theorie". Ook bewoners en personeel reageren enthousiast op de aanwezigheid van de leerlingen.

Voordelen
Extra begeleiding en praktijkgerichte scholing leidt tot 25% meer uit te reiken diploma's. De vele praktijkervaring maakt de gediplomeerden vakbekwamer en geeft hen meer werknemersvaardigheden. Daarmee groeien hun kansen op de arbeidsmarkt. Meer dan vijftig procent van de huidige groep leerlingen stroomt door naar de vervolgopleiding verzorgende individuele gezondheidszorg (IG). Voor De Hoven is nieuwe aanwas van jongeren in de zorg in Noord-Groningen belangrijk. En voor de gemeente Winsum is het belangrijk om zoveel mogelijk jongeren met een startkwalificatie binnen de gemeentegrenzen te hebben.

Het Twaalf Hoven Gilde
Het Twaalf Hoven Gilde is een samenwerking in het kader van Calibris GildeLeren. Deelnemende organisaties zijn ROC Noorderpoort, het Alfa-college, verpleeghuis De Twaalf Hoven en Calibris. Het Twaalf Hoven Gilde wordt mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van Calibris.

GildeLeren
Mede door een tekort aan goede stageplaatsen in zorg en welzijn, ontwikkelen veel leerlingen op niveau 1 en 2 onvoldoende praktische competenties. Met GildeLeren biedt Calibris een nieuwe manier van leren op de werkvloer. Gebaseerd op het beproefde principe van voordoen en nadoen. Een scholingsproject voor leerlingen die het best gedijen door dagelijks in de praktijk aanwezig te zijn om het vak te leren van ervaren medewerkers. Zij leren hun vakbekwaamheid in een leerrijke, veilige leeromgeving.

Calibris
Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat. Calibris verkent de markt. Brengt landelijk en regionaal betrokken partijen bijeen. Initieert maatschappelijk relevante projecten. Ontwikkelt innovatieve en effectieve oplossingen. Alles gericht op één doel: meer balans en dynamiek op de arbeidsmarkt. Zo levert Calibris een waardevolle bijdrage om beroepspraktijk en beroepsonderwijs soepel op elkaar aan te laten sluiten.

Geplaatst in:

Calibris, kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport
Gerda Boersema, projectleider GildeLeren - T 06 - 41 17 24 81 - E g.boersema@calibris.nl
Lex Eschauzier, Manager Marketing & Communicatie, T (030) 750 1160 / 06 - 41 67 80 92 -
E l.eschauzier@calibris.nl
I www.calibris.nl/gildeleren

Calibris

plaats:
Bunnik
website:
http://www.calibris.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234