EU-burger kan recht op bijstand hebben als IND niet uitwijst

De Centrale Raad van Beroep beslist in zijn tussenuitspraak van 18 maart 2013 dat een aanvraag om bijstand van een EU-burger niet direct betekent dat die burger niet meer in Nederland mag zijn. Als de EU-burger bijstand aanvraagt, mag de gemeente niet zelf beslissen of die burger in Nederland mag blijven. Dat besluit moet worden genomen door de IND. Zolang de IND nog niet heeft beslist kan de EU-burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering.

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

In zijn tussenuitspraak van 18 maart 2013 beslist de Centrale Raad van Beroep - zoals de rechtbank Almelo eerder deed - dat de IND een beslissing moet nemen over het verblijfsrecht van een EU-burger die in Nederland een bijstandsuitkering aanvraagt. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede weigerde bijstand omdat die gemeente vond dat die EU-burger niet in Nederland mocht blijven. Of de EU-burger in Nederland mag blijven moet de IND beslissen. Zolang de IND dat nog niet heeft gedaan en de EU-burger op grond van EU-recht in Nederland mag blijven, kan die burger ook recht hebben op een bijstandsuitkering. De Centrale Raad van Beroep geeft in zijn tussenuitspraak de gemeente Enschede opdracht te overleggen met de staatssecretaris en daarna een nieuw besluit te nemen. Omdat het hier om een tussenuitspraak gaat, zal de Centrale Raad van Beroep nadat de gemeente Enschede dat nieuwe besluit heeft genomen daarover een oordeel geven en einduitspraak doen.

In dit geval gaat het om een Duitse EU-burger die met een Nederlandse partner in Nederland gaat samenwonen. De partner van de EU-burger vraagt daarom de gemeente om een hogere bijstandsuitkering. De gemeente Enschede beslist dat de EU-burger geen recht heeft op een bijstandsuitkering, omdat de burger niet met een Nederlander gelijk kan worden gesteld en Nederland dus moet verlaten. Voor die gelijkstelling van een EU-burger met een Nederlander is namelijk van belang of de EU-burger tijdens zijn verblijf in Nederland in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat kan die burger volgens de gemeente niet omdat de EU-burger via zijn partner een aanvraag om bijstand doet. De gemeente wijst daarom de aanvraag van de partner om een hogere bijstandsuitkering af. Door de aanvraag om een hogere bijstandsuitkering op die grond af te wijzen beslist de gemeente dus eigenlijk ook dat de EU-burger niet in Nederland mag zijn omdat hij niet gelijk kan worden gesteld met een Nederlander.

Volgens de Centrale Raad van Beroep mag de gemeente niet zelf beslissen of een EU-burger die in Nederland verblijft gelijk moet worden gesteld met een Nederlander en of die EU-burger dus in Nederland mag blijven. Die beslissing moet de IND nemen. De gemeente moet nu aan de IND vragen of de EU-burger in Nederland mag zijn en blijven. De IND moet daarover dan eerst een besluit nemen. Daarna moet de gemeente een nieuw besluit nemen over de aanvraag om een hogere bijstandsuitkering. De Centrale Raad van Beroep zal dat nieuwe besluit van de gemeente Enschede op een later moment beoordelen en einduitspraak doen.

Deze uitspraak is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder LJN BZ3857. Daarnaast beslist de Centrale Raad van Beroep op 18 maart 2013 op dezelfde manier in nog drie andere zaken. Die zaken zijn op rechtspraak.nl gepubliceerd onder LJN BZ3853, BZ3854 en BZ3855.

Utrecht, 20 maart 2013.

Centrale Raad van Beroep, 18 maart 2013
Zaaknummers 12/165 WWB-T, 12/166 WWB-T, LJN BZ3857

De genoemde uitspraak van de rechtbank is:
Rechtbank Almelo, 29 november 2011
Zaaknummers 10/819, LJN BZ4052

De Centrale Raad van Beroep is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Dit is een persbericht op basis van de genoemde uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. Bij verschil tussen dit persbericht en de volledige uitspraak is laatstgenoemde beslissend.

Voor eventuele vragen over dit persbericht kunt u zich wenden tot Voorlichting en Communicatie, telefoon: 030 850 21 12.

E-mail: voorlichting.crvb@rechtspraak.nl
Website: www.rechtspraak.nl/organisatie/CRvB

Centrale Raad van Beroep

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234