Beleidsmakers en beslissers aan de slag met top 10 business principes

~ The Dragon1 Company voldoet aan vraag klanten voor visualiseren architectuur-principes in Dragon1 Business Architect ~

The Dragon1 Company, ontwikkelaar van de Dragon1 EA Tools, heeft de Dragon1 Business Architect uitgebreid met functionaliteit voor het kunnen visualiseren van architectuurprincipes om aan de vraag van haar klanten te voldoen.

Dragon1 Business Architect, softwaretool voor het strategisch visualiseren en managen van verandervraagstukken en hun impact, wordt vooral binnen grootbedrijven en MKB ingezet. Met behulp van een stappenplan in de Dragon1 online Help kunnen beleidsmakers en beslissers hun ambities en uitgangspunten gaan toetsen aan de huidige strategie en top 10 van architectuurprincipes.

Ongeacht branche of bedrijfsgrootte, klanten geven nog altijd aan dat het moeilijk is om veranderingen onder de controle te krijgen en te houden. Het gaat daarbij om veel geld en een tijdige inzet van de benodigde resources. Het vraagstuk van vandaag is: Waarom zou een directeur nu wel of geen geld in bepaalde projecten moeten blijven pompen? En het gaat hierbij niet alleen om ICT projecten, maar ook om innovatieprojecten (nieuwe medicijnen), beveiligingsprojecten (cybercriminaliteit), of financieel-economische projecten (wel of niet banken nationaliseren door de overheid).

Architectuurprincipes vertolken de ambities van ondernemingen

Projecten en met name veranderprojecten worden vaak gestart om de ambities van een onderneming te kunnen verwezenlijken. Wil de onderneming als dienstverlenend in de markt bekend staan, dan is de 'Klant is Koning' een veel voorkomend geformuleerd architectuurprincipe dat in menig jaarverslag te vinden is of bij de missie staat op de corporate website.
Maar hoe zorg je ervoor nu als bestuurder of general manager dat je dit ook kan waarmaken naar de klanten?

Visualisaties van principes zorgen voor betere en gefundeerde besluitvorming

Business architecten zijn de aangewezen personen binnen organisaties die als taak hebben om architectuurprincipes zodanig te formuleren dat ze ook gaan werken voor de organisatie. Een te nemen stap hierbij is om principes te visualiseren zodat zichtbaar wordt wat de mechanismen zijn die in de organisatie ingericht dienen te worden om de principes ook te kunnen laten werken.
Klanten van grootbedrijven hebben aangegeven dat om consistentie af te dwingen tussen ambities, doelen en architectuurprincipes een tool onontbeerlijk is.
Wat is de Dragon1 Business Architect?

Dragon1 Business Architect is een webbased EA tool die bij elke organisatie via SaaS, lokaal op de laptop of op het intranet of bedrijfsnetwerk geïnstalleerd kan worden. Met Dragon1 Business Architect kunt u uw huidige business model met de bijbehorende ambities, uitgangspunten, doelen, strategie en architectuurprincipes in beeld brengen om te managen naar de toekomst. Nieuwe management-concepten zoals bedrijfskundige en informatiekundige concepten visualiseren in een ontwerpboek voor directie en management.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Founder van de Dragon1 EA Methode en Visuele Enterprise Architectuur, de heer Mark Paauwe, +31 (0) 6 284 17 269 of via e-mail: mark.paauwe@dragon1.com.

Voor een live demo of meer informatie kunt u contact opnemen met The Dragon1 Company via http://www.dragon1.com/nl of +31 (0) 317- 42 08 42.

Zie voor voorbeelden en mogelijkheden van Dragon1 Business Architect: http://www.dragon1.com/nl/tools/dragon1-business-architect

Paauwe Group B.V.

plaats:
Bennekom
website:
http://www.dragon1.com

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234