Vereniging Eigen Huis: Blokhypotheek nodeloos complex en onzeker

Vereniging Eigen Huis pleit voor een wetswijziging die het met name voor starters op de woningmarkt mogelijk maakt hun hypotheek voor minder dan 100% af te lossen. De zogeheten Blokhypotheek beoogt hetzelfde te regelen, maar doet dat op een uiterst complexe manier. De nadere uitleg van minister Blok in zijn brief d.d. 28 februari toont dit ten overvloede aan. Bovendien is het nog zeer onzeker of, wanneer en onder welke condities banken dergelijke hypotheken gaan aanbieden.

Vereniging Eigen Huis onderschrijft de gedachte achter de Blokhypotheek, namelijk meer financiële ruimte voor starters en flexibiliteit in de aflossing. Maar de vereniging wil dat dit via de wet wordt geregeld, zonder dat de consument met een onnodig complex product wordt opgezadeld. VEH-directeur Rob Mulder: "Dit past in de categorie 'waarom makkelijk doen als het moeilijk kan?' Dit wordt een ingewikkeld en daardoor adviesgevoelig product. Bovendien duur vanwege extra kosten, een hogere rente en het ontbreken van renteaftrek. En risicovol omdat de zogenaamde tweede lening niet in aanmerking komt voor Nationale Hypotheek Garantie."

Voor meer informatie:

Vereniging Eigen Huis
afdeling Pers en Publiciteit
tel 033-4507688 (doorgeschakeld na kantooruren)

Vereniging Eigen Huis

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.eigenhuis.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234