Ouderenorganisaties roepen gemeenten op zorgtaken te waarborgen

De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM roepen alle Nederlandse gemeenten op om de decentralisatie AWBZ-WMO zonder harde waarborgen vooraf niet uit te voeren op de wijze zoals nu is voorgesteld. De centrale overheid stelt gemeenten de komende jaren verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging van ouderen, gehandicapten en chronisch zieken, terwijl er tegelijkertijd grote bezuinigingen worden doorgevoerd.

De ouderenorganisaties zijn van mening dat een dergelijke besparing en omvangrijke operatie niet alleen gerealiseerd kan worden door efficiencyverhoging of een groter beroep op de eigen verantwoordelijkheid van de ouderen. Het schrappen van aanspraken in de AWBZ zal uitdrukkelijk ook leiden tot een overbelasting van gemeentelijke voorzieningen.

Steeds meer ouderen met een zware zorgbehoefte moeten thuis blijven wonen omdat ze niet meer terecht kunnen in een verzorgings- of verpleeghuis. De gemeenten zijn dan verantwoordelijk voor de begeleiding en persoonlijke verzorging. Omdat het gepaard gaat met enorme bezuinigingen, is het mogelijk dat de zorg in de ene gemeente wel geboden wordt en in de andere niet. Het veroorzaakt rechtsongelijkheid en willekeur. Voor ouderen met een toekomstige zware zorgbehoefte wordt de situatie nijpend. Zo kunnen ouderen niet meer terecht in een verpleeg- of verzorgingshuis en van de andere kant worden ze ook niet voldoende in staat gesteld om thuis te blijven wonen.

De ouderenorganisaties zijn uitermate bezorgd dat ouderen met een zwaardere zorgbehoefte het kind van de rekening worden. De samenwerkende ouderenorganisaties maken zich grote zorgen over de toekomst van de langdurige zorg en eisen garanties dat ouderen, gehandicapten en chronisch zieken ook in de toekomst verantwoorde zorg geboden krijgen. Ook willen de samenwerkende ouderenorganisaties garanties dat de mantelzorger niet in de knel komt. Daarnaast is de hulp van vrijwilligers nog niet goed gecoördineerd en georganiseerd, compleet met een adequate kostenvergoeding.

De samenwerkende ouderenorganisaties benadrukken dat deze taken niet kunnen worden overgeheveld, zonder duidelijke garanties vooraf. Zonder die garanties vooraf is de kans groot dat voorzieningen voor ouderen, chronisch zieken en gehandicapten, zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp en het pgb, de komende jaren in hoog tempo zullen sneuvelen.

We vragen de overheid om garanties, neergelegd in convenanten met de gemeenten, dat ouderen, chronisch zieken en gehandicapten ook straks nog verantwoorde zorg ontvangen. Zonder die garanties moeten de gemeenten vooralsnog gaan weigeren om het kabinetsbeleid uit te voeren.

Noot voor de redactie: voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met woordvoerder Jaap van der Spek (NVOG) 06 224 45 140, Johan Bakker (PCOB) 06 101 80 931 of Arno Heltzel (Unie KBO) 06 512 95 294.

Ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234