PERSUITNODIGING Ethiopië vraagt advies Nederlandse waterschappen

Het Nederlandse model van decentraal waterbeheer is tot ver over de grenzen in trek. Het Ministerie van Water van Ethiopië heeft de waterschappen gevraagd te ondersteunen bij het verbeteren van het waterbeheer in de Awash River Basin. Op 1 maart komt een delegatie uit Ethiopië naar Nederland om een partnerschapsovereenkomst (Water Partnership Agreement) te tekenen.
De waterschappen Zuiderzeeland, Hunze en Aa's, Velt en Vecht, Hollandse Delta en Vallei en Veluwe, de Unie van Waterschappen en het Ethiopische Ministry of Water and Energy - Basin Administration Directorate en Awash Basin Authority (AwBA) ondertekenen op 1 maart aanstaande de partnerschapsovereenkomst (Water Partnership Agreement). Met deze ondertekening geven zij het officiële startsein voor het project om een Water Governance Program voor de Awash River Basin (Ethiopië) op te zetten. Dit is een programma van maatregelen om het waterbeheer in het stroomgebied van de Awash River in Ethiopië te verbeteren. Samen geven zij de komende tijd invulling aan het verbeteringsproject dat door het NWB Fonds gefinancierd is.
Water governance
In de Awash River Basin zijn veel problemen met het watermanagement, zoals een slechte kwaliteit van gebruikswater voor bijvoorbeeld drinkwater en irrigatie, bodemerosie en sedimentatie dat zorgt voor minder vruchtbaar land en voor overstromingen en watertekorten. Aan deze situatie liggen beleidsoorzaken ten grondslag, bijvoorbeeld gebrek aan integrale planvorming en -implementatie, geen/onvoldoende samenwerking, gebrekkig data- en kennismanagement, overlappende mandaten van organisaties enzovoorts.
Advies en ondersteuning
Het Ethiopische Ministerie van Water is verantwoordelijk voor het landsdekkend opzetten en ondersteunen van River Basin Authorities. De Awash River Basin Authority is de integrale, decentrale stroomgebiedorganisatie in het stroomgebied waar Waterschap Zuiderzeeland (samen met andere waterschappen en sector partners) reeds actief is. Het project richt zich op advisering/ondersteuning om het waterbeheer (water governance) te verbeteren. De waterschappen gaan hierbij niet investeren.

Geplaatst in:

Pers is welkom bij het programma en de ondertekening. Deze zal plaatsvinden van 12.00-14.00 uur bij de Unie van Waterschappen, Koningskade 40, Den Haag. Een interview met de delegatie uit Ethiopië en met Heemraad Lida Schelwald van Waterschap Zuiderzeeland is mogelijk. Graag opgeven via: t.kombrink@zuiderzeeland.nl . Meer informatie: 06 1132 4001.
Programma
12.00 - 12.10 Welcome (Gerard Doornbos, Chairman of CINTER, the International Committee of the Association of Regional Water Authorities)

12.10 - 12.30 Presentation: Introduction of the Ethiopian Organizations and their Water Governance context (to be determined by Ethiopians)

12.30 - 13.15 Lunch (Ethiopian dish)

13.15 - 13.30 Presentatie: Introduction of the Water Governance Programma (Lida Schelwald - Van der Kley) and NWB Fund (Henk Loijenga)

13.30 - 14.00 Signing ceremony (including drinks)

14.00 informal / drinks

NWB Fonds

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234