AzG: Plannen VN gevaar voor onpartijdige hulp Somalië

Amsterdam, 28 februari 2013 - De VN overweegt de humanitaire hulp in Somalië te integreren met haar politieke en militaire strategie in het land. Artsen zonder Grenzen waarschuwt dat een dergelijk beleid een grote bedreiging is voor onafhankelijke, neutrale hulp aan de vele Somaliërs die lijden onder voortdurende oorlog.

Militarisering van humanitaire hulp, in een land waar het geven van hulp al bijzonder lastig is, kan zorgen voor een groot wantrouwen tegenover hulporganisaties. 'We hebben eerder in Somalië, en landen als Afghanistan, Irak, Sierra Leone en Angola, gezien dat humanitaire hulp werd ingezet als onderdeel van militaire operaties en vredesmissies om politieke en veiligheidsdoelstellingen te bereiken. Hulporganisaties, waaronder medische hulpverleners, worden daarna steevast tegengewerkt en toegang tot mensen in nood wordt zelfs ontzegd,' stelt Jerome Oberreit, secretaris-generaal van de internationale tak van Artsen zonder Grenzen.

Het waarborgen van de veiligheid van patiënten en medisch personeel in Somalië blijft een grote uitdaging. Hulp moet onafhankelijk en onpartijdig zijn zodat humanitaire organisaties met alle strijdende partijen kunnen onderhandelen over toegang tot mensen in nood en de risico's voor hulpverleners zo veel mogelijk kunnen beperken. Humanitaire hulp op basis van een politieke agenda is een bedreiging voor patiënten en hulpverleners. 'Het geven van hulp zou enkel uit moeten gaan van de humanitaire en medische noden van een bevolking,' stelt Oberreit.

Veel Somaliërs leven in conflictgebieden of gebieden die onder controle staan van gewapende groeperingen. Zij hebben bescherming tegen geweld nodig en voedsel en medische zorg zijn schaars. Daarom is onafhankelijke, onpartijdige hulp hard nodig. Ruim 730.000 Somaliërs hebben hun toevlucht gezocht in vluchtelingenkampen in Kenia en Ethiopië. En nog steeds steken elke dag meer dan 100 Somaliërs de grens over naar Ethiopië vanwege voedselgebrek en onveiligheid. Maar ook de hulp in plekken als Dadaab, Kenia, waar honderdduizenden vluchtelingen verblijven, is onvoldoende. De roep van Kenia om vluchtelingen te laten terugkeren is erg voorbarig, omdat het voor deze mensen nog steeds te gevaarlijk is in Somalië.

'Ik ben meer dan 10 keer in mijn leven gevlucht,' zegt een 25-jarige vrouw uit Lager-Juba, Somalië. 'Mijn man stierf tijdens een aanval, 2 van mijn kinderen zijn gestorven omdat ik hun geen voedsel kon geven. Ik probeer sterk te blijven, maar deze situatie waarin ons land al veel te lang in zit, is moordend.'

Artsen zonder Grenzen werkt sinds 1991 onafgebroken in Somalië. In de eerste 6 maanden van 2012 behandelden we bijna 30.000 ernstig ondervoede kinderen, hielpen we bij 7.300 bevallingen en voerden we bijna een half miljoen medische consulten en 75.000 vaccinaties uit. In verband met onze neutraliteit en onafhankelijkheid accepteren we voor onze activiteiten in Somalië geen financiële steun van regeringen. Ons werk in Somalië wordt alleen met geld van het publiek gefinancierd. Bijna anderhalf jaar geleden, in oktober 2011, werden 2 medewerkers van Artsen zonder Grenzen, Monserrat Serra en Blanca Thiebaut, ontvoerd terwijl zij noodhulp gaven in de Dadaab vluchtelingenkampgroep in Kenia. Artsen zonder Grenzen gelooft dat zij in Somalië worden vastgehouden en strijdt voor hun onmiddellijke en onvoorwaardelijke vrijlating. Totdat zij vrijgelaten worden, reageert Artsen zonder Grenzen alleen nog op acute noodsituaties.

Nederlandse woordvoering is beschikbaar. Voor meer informatie: afdeling persvoorlichting Artsen zonder Grenzen, Rolinda Montsma: telefoon 020 520 8958 of 06 5050 5305, buiten kantooruren:
06 543 94 727, rolinda.montsma@amsterdam.msf.org. www.artsenzondergrenzen.nl

Artsen zonder Grenzen

plaats:
Amsterdam

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234