Stichting TeamAlert viert 10-jarig jubileum

Op woensdag 6 maart bestaat Stichting TeamAlert, dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren, 10 jaar. Het jubileum wordt in Utrecht gevierd door een verrassende actie in de thuisstad van de stichting op te zetten. De actie draagt bij aan het doel van TeamAlert: jongeren bewust maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. Dat is nodig, want het verkeer is nog altijd doodsoorzaak nummer één onder jongeren blijkt uit onderzoek van het SWOV. 12 tot en met 24-jarigen vertegenwoordigen zo'n 15% van de Nederlandse bevolking. Ze zijn echter verantwoordelijk voor gemiddeld 20% van het totaal aantal gewonde en dodelijke verkeersslachtoffers. TeamAlert gelooft dat jongeren zich verkeersveiliger gedragen wanneer leeftijdsgenoten hen vanuit hun eigen belevingswereld bewust of onbewust in hun gedrag beïnvloeden. Daarom organiseert TeamAlert uiteenlopende educatieve projecten en voorlichtingscampagnes, waarbij de jongeren op aansprekende wijze door leeftijdsgenoten worden benaderd. De jubileumactie die TeamAlert op 6 maart in Utrecht organiseert, zal tevens op verrassende manier de verkeersveiligheid bij jongeren onder de aandacht brengen.

TeamAlert realiseert verkeersveiliger gedrag onder jongeren van 12 t/m 24 jaar, om daarmee het aantal slachtoffers onder hen terug te brengen en de verkeersveiligheid in Nederland te verhogen. In 2012 voerde TeamAlert 376 projecten uit door heel Nederland, waarmee in totaal 117.000 jongeren een-op-een werden bereikt. Voor het komende jubileumjaar staan opnieuw honderden projecten ingepland met het doel ruim 125.000 jongeren te bereiken. In 2015 wil TeamAlert 160.000 jongeren een-op-een bereiken. In 10 jaar tijd is het TeamAlert gelukt om steeds meer leeftijdsgenoten bewust te maken van hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer. TeamAlert voelt zich gesterkt in haar ambitie om met haar voorlichtingscampagnes en projecten naar nul verkeersslachtoffers te streven.

TeamAlert is in 2000 opgericht als pilotproject op initiatief van oud-minister van Verkeer en Waterstaat Tineke Netelenbos. De minister gaf 5 jongeren de opdracht om naar eigen inzicht activiteiten en campagnes te bedenken om bij leeftijdsgenoten verkeersveiligheid onder de aandacht te brengen. De jongeren kwamen met de naam 'TeamAlert' en ontwikkelden een eigen stijl van communiceren: origineel, positief en een tikje gewaagd. Drie jaar later, op 6 maart 2003, is TeamAlert verzelfstandigd tot de stichting TeamAlert. Er werden allerlei succesvolle acties en campagnes georganiseerd die allemaal volgens het principe 'voor en door jongeren' werden uitgevoerd door leeftijdsgenoten van de doelgroep. In 2008 sloeg de stichting een nieuwe weg in met de komst van een Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. Twee jaar later, onder leiding van Marlies van den Ouden, zette TeamAlert aanzienlijke stappen in de uitbreiding van de organisatie. De stichting zocht nieuwe partners en zorgde voor een breed netwerk in de Nederlandse verkeersveiligheidswereld. TeamAlert pakte zo de rol van een volwaardige gesprekspartner voor jongeren, overheden en bedrijfsleven. Binnen een paar jaar tijd is de organisatie gegroeid naar ruim 20 personeelsleden en meer dan 70 educatie- en voorlichtingsmedewerkers die zich inzetten voor de projecten en campagnes van TeamAlert. Hierdoor worden nu jaarlijks tienduizenden jongeren bereikt over uiteenlopende verkeersveiligheidsthema's. TeamAlert is trots op wat zij bereikt heeft in de afgelopen 10 jaar en wil zich blijven inzetten om de veiligheid van jongeren in het verkeer te verhogen.

Stichting TeamAlert
Stichting TeamAlert is dé verkeersveiligheidsorganisatie voor en door jongeren. TeamAlert organiseert diverse educatieve projecten en voorlichtingscampagnes met subsidieverlening van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Door jongeren op originele, humoristische, overtuigende en soms iets brutale manier te benaderen, probeert TeamAlert bewustwording te creëren rondom hun eigen verantwoordelijkheid in het verkeer.

Stichting TeamAlert
Lijsterstraat 3-5
3514 TA Utrecht
www.teamalert.nl

Wendela Waller, communicatieadviseur
wendela@teamalert.nl
030-2232893

Stichting TeamAlert

plaats:
Utrecht
website:
http://www.teamalert.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234