Nederland moet wederzijdse afhankelijkheid in voedselhandel benutten

Geopolitiek dwingt tot meer strategische benadering van agro-food beleid

Voedsel wordt in toenemende mate een zaak van geopolitiek. Steeds meer landen nemen maatregelen ten aanzien van de voorzieningszekerheid van voedsel en grondstoffen. Belangrijke sectoren van het Nederlandse agro-complex zijn afhankelijk van importen van grondstoffen van buiten de EU. Dit geldt bijvoorbeeld voor cacao, soja en fosfaat. Dit betekent dat de Nederlandse agro-food sector kwetsbaar is voor leveringsonderbrekingen en andere handelsbelemmeringen. De overheid kan leveringszekerheid van belangrijke grondstoffen realiseren door de afhankelijkheid tussen landen te benutten en afspraken te maken met belangrijke leveranciers; 'voor-wat-hoort-wat'.

Strategische handelingsperspectieven voor de Nederlandse overheid
Het Den Haag Centrum voor Strategische Studies (HCSS) en LEI Wageningen UR publiceren vandaag het rapport The Emerging Geopolitics of Food: A Strategic Response to Supply Risks of Critical Imports for the Dutch Agro-Food Sector. Dit rapport brengt in kaart op welke wijze voedsel, landbouw, grondstoffen en geopolitiek met elkaar verbonden zijn en welke strategische vraagstukken dit met zich meebrengt voor Nederland.
Door de belangrijke bijdrage van de agro-food sector aan de Nederlandse economie, kunnen het wegvallen van belangrijke importstromen en veranderingen in de voorwaarden voor levering en afname leiden tot grote economische schade. Het rapport beveelt een aantal maatregelen aan die enerzijds gericht zijn op het verkleinen van de risico's op handelsbelemmeringen en anderzijds op het creëren van kansen voor de Nederlandse economie .
- Houd de binnenlandse voedselproductie in stand zodat Nederland kennis en innovatie kan blijven exporteren naar het buitenland;
- Sluit bilaterale partnerschappen met landen die top-leveranciers zijn van kritische grondstoffen, zoals Marokko voor fosfaat, de VS, Brazilië en Argentinië voor soja en West-Afrikaanse landen voor cacao, en ga op zoek naar nieuwe leveranciers dichter bij huis;
- Pleit samen met andere importeurs van voedsel en agro-grondstoffen in multilaterale fora voor het herzien van handelswetgeving en regelgeving rondom exportrestricties;
- Ontwikkel met de agro-food sector preventieve en eventueel niet-markt conforme strategieën om de weerbaarheid en veerkracht van de sector te vergroten;
- Integreer de belangen van de agro-food sector in economische diplomatie en het buitenlandsbeleid.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken.

Noot voor de redactie:
Het rapport is online beschikbaar op de websites van HCSS (www.hcss.nl) en LEI Wageningen WUR (www.wageningenur.nl/lei). Indien u een gedrukt exemplaar wenst, kunt u een mail sturen naar info@hcss.nl .
Contactgegevens HCSS: Contactgegevens LEI Wageningen WUR:
June Vasconcellos Yvonne Fernhout
T: +31 703184848 T: +31 70 335 83 38
junevasconcellos@hcss.nl yvonne.fernhout@wur.nl

The Hague Centre for Strategic Studies

plaats:
Den Haag
website:
http://www.hcss.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234