Woningcorporatie Mooiland verkoopt 14 complexen

Na zorgvuldige overwegingen biedt Mooiland een deel van haar huurwoningen te koop aan. Mooiland wil hiermee een goede doorstroming op de huizenmarkt stimuleren en meer variatie aanbrengen in huur- en koopwoningen in de wijken waar Mooiland actief is. Daarmee leveren we een bijdrage aan een goede volkshuisvestelijke ontwikkeling. Met de opbrengst van de verkoop investeert Mooiland in haar projecten.

Mooiland heeft tot nu toe haar huurwoningen verkocht aan de zittende huurder of aan een woningzoekende als een huurwoning vrij is gekomen. We voegen daar nu een nieuwe verkoopvorm aan toe: namelijk complexgewijze verkoop. De procedure voor het complexmatig verkopen van bezit van corporaties is wettelijk vastgelegd. Zo zijn eerst alle woningen te koop aangeboden aan de huurder. Daarna vroeg Mooiland advies aan de gemeenten en huurdersorganisaties waar zij bezit wil verkopen. Alle gemeenten en partijen hebben hun advies gegeven. Voor de huurders verandert er niets. Zij blijven hun woning huren en de huurcontracten blijven gelden. In de toekomst huren zij echter van een andere organisatie.

De complexen worden verkocht bij openbare inschrijving, waarin woningcorporaties, het Wooninvesteringsfonds en beleggers tegelijk een bod kunnen uitbrengen. Het verkoopproces bij openbare inschrijving wordt begeleid door Finance Ideas. Mooiland gaat zorgvuldig om met de biedingen en maakt een overwogen keuze die past bij het wensen- en eisenpakket. Mooiland informeert haar huurders, gemeenten en andere partijen hier tijdig over.

Geplaatst in:

Mocht u naar aanleiding van dit bericht vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Maxime Pieters, communicatieadviseur Mooiland, telefoonnummer 06 - 54 66 17 03, e-mail m.pieters@mooiland.nl

Mooiland

plaats:
Ede

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234