KVNR en Nautilus Int. verwelkomen rapport Clingendael over piraterij

De sociale partners in de zeescheepvaart, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR) en de vakbond voor werknemers in de maritieme sector Nautilus Int, verwelkomen het rapport van Instituut Clingendael, 'State or private protection against maritime piracy' over de bescherming van de koopvaardij tegen piraterij. Net als Clingendael stellen de sociale partners dat het kabinet haar beleid dient aan te passen en het reders onder strikte voorwaarden toe te staan hun bemanning en schepen te beschermen met private bewapende beveiligers. Dit indien bescherming door een militair team niet kan vanwege kosten en/of tekortschietende flexibiliteit. Deze 'VPD ja, tenzij - benadering' komt overeen met optie 2 van het rapport van Clingendael.

Marine doet uitstekend werk maar kan geen sluitende aanpak bieden
Al jaren spreken de sociale partners hun grote waardering uit voor het werk van de Nederlandse marine, die in vergelijking tot andere landen een grote inspanning levert bij de bescherming van de koopvaardij tegen piraten. Onder oud-minister Hillen van Defensie zijn grote verbeteringen doorgevoerd en ook onder zijn opvolgster minister Hennis - Plasschaert wordt er momenteel hard gewerkt de bescherming met militaire teams (Vessel Protection Detachements, VPD's) te optimaliseren. Toch kan voor een deel van de Nederlandse vloot een VPD geen optie zijn, bijvoorbeeld omdat de kosten nog steeds te hoog zijn in vergelijking tot die van private gewapende beveiligers of omdat er op heel korte termijn beveiliging geregeld moet worden. Private beveiligingsfirma's zijn slagvaardiger.

Nederland staat alleen met het niet toestaan van private gewapende beveiligers
Nederland staat binnen Europa nu vrijwel geheel geïsoleerd met het niet toestaan van private gewapende beveiligers. Bijna alle Europese maritieme landen staan dit inmiddels wel toe dan wel zijn druk bezig hun wetgeving hiervoor aan te passen. België heeft dit 31 januari jl. afgerond, in Duitsland zal het rond de zomer afgerond zijn. Grote maritieme naties als Denemarken, Noorwegen, Cyprus, Malta en het Verenigd Koninkrijk staan private beveiligers al langer toe. Ook het rapport van Clingendael laat dat duidelijk zien.

Positie Nederland leidt tot schade voor de Nederlandse economie en leidt tot verlies aan werkgelegenheid
Nederlandse reders die zich aan de wet willen houden kunnen niets anders dan uitvlaggen indien ze geen beroep op een VPD kunnen doen. Uitvlaggen holt de Nederlandse zeescheepvaart uit; ieder schip brengt jaarlijks Euro 3/4 mln. op voor de Nederlandse economie. Als schepen uitvlaggen worden Nederlandse zeevarenden aan boord opeens veel duurder, doordat een fiscale tegemoetkoming die gekoppeld is aan de Nederlandse vlag wegvalt. Dit leidt tot een verlies aan werkplekken voor Nederlandse zeevarenden die alleen dankzij de fiscale regeling kunnen concurreren met buitenlandse collega's.

Internationale norm voor private beveiligers is er
De sociale partners willen uiteraard professionele gewapende private beveiligers aan boord. De Nederlandse overheid kan de recent opgestelde ISO-standaard voor deze bedrijven benutten om snel een certificeringssysteem te ontwikkelen. Ook de regelgeving van Denemarken en Noorwegen kan hiervoor benut worden.

Aan alle voorwaarden voor een VPD - ja, tenzij benadering is voldaan
In een eerder advies aan het kabinet van de commissie De Wijkerslooth (september 2011) staat dat de optie van gewapende private beveiligers in beeld kan komen indien binnen Europa deze optie op grote schaal zou worden ingevoerd. Dat is inmiddels het geval. Ook de waarborgen voor de kwaliteit zijn inmiddels beschikbaar via de ISO-standaard. De Nederlandse overheid kan leren van hoe andere landen het geregeld hebben. De internationale redersgemeenschap, vakbeweging en kapiteinsvereniging steunen deze stap. Deze stap is urgent om Nederlandse reders in staat te stellen hun schepen en bemanning goed te kunnen beschermen tegen voorwaarden die vergelijkbaar zijn met wat hun concurrenten betalen. De stap is ook urgent om werkplekken voor Nederlandse zeevarenden te behouden.

Voor meer informatie:
Fred van Zeijl
KVNR
06 244 55 275

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders

plaats:
Rotterdam
website:
http://www.kvnr.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234