Wie controleert de Vereniging tegen de Kwakzalverij?

Advocaat mr.Job van Broekhuijze is zeer verontrust over de uitspraken van de Reclame Code Commissie die onlangs (18 december 2012) bepaalde dat de werkgevers van Catharina de Jong, de voorzitster van de vereniging tegen de kwakzalverij, mogen doorgaan met de door het Ministerie van Volksgezondheid aangetoonde gevaarlijke, behandelingen. Deze onbegrijpelijke uitspraken lijken de voorzitster van de Vereniging tegen Kwakzalverij, die toch eigenlijk de misstanden in de zorg tegen zou moeten gaan, een vrijbrief te geven voor gevaarlijke en zinloze behandelingen.

Onder dekking van een rookgordijn, waarbij eeuwenoude beproefde en veilige behandelmethodes zoals acupunctuur en homeopathie verketterd worden, wordt, zonder de patiënten te waarschuwen voor de vele gevaren, geld verdiend aan hernia-operaties en afkicken onder algehele narcose.
"Het is onbegrijpelijk dat Volksgezondheid dit kostbare misbruik blijft toestaan." Aldus mr.J.van Broekhuijze.

Op 10 oktober 2012 werd een klacht bij de Reclame Code Commissie ingediend door de heer Karel uit Papendrecht tegen de Stichting MIROYA en op 25 september 2012 werd een klacht ingediend tegen MEDINOVA omdat MEDINOVA en MIROYA hun patiënten niet waarschuwen voor de gevaren van hun behandelingen. Die klachten leidde tot de onbegrijpelijke uitspraken van de Reclame Code Commissie dat de werkgevers van Catherina de Jong, MIROYA EN MEDINOVA, hun patiënten niet op de gevaren hoeven te wijzen. Mr.van Broekhuijze meent dat dat komt omdat de Reclame Code Commissie alles wat de Vereniging tegen de Kwakzalverij doet goedkeurt.

Zo hoeft MIROYA de patiënten niet te waarschuwen dat afkicken onder algehele narcose geen meerwaarde heeft, veel duurder is en dat patiënten extra risico (waaronder overlijden) lopen. (Kern Aanbevelingen Opiaatdetoxificatie 2009 Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen Brussel, NICE Clinical Guideline 52, EDOCRA onderzoek)

Ook hoeft MIROYA niet te vertellen dat er geen richtlijnen zijn en dat het Ministerie van Volksgezondheid met het EDOCRA onderzoek juist heeft vastgesteld dat afkicken onder algehele narcose geen meerwaarde heeft, veel duurder is en extra risico's voor de patiënten oplevert.

MEDINOVA, de andere werkgever van Catharina, hoeft ook niet te vermelden dat bij Hernia-operaties in 42.5% van de gevallen complicaties optreden, dat 74% van de patiënten na een operatie nooit meer kan werken, dat 41% van de patiënten na de operatie meer pijnstillers moet slikken dan ervoor en dat hernia's in 80 tot 90% van de gevallen vanzelf overgaan en dat de richtlijnen voor artsen bepalen dat een hernia eerst moet worden behandeld door een fysio- of manuele-therapeut of een chiropractor en dat pas als niets meer helpt er geopereerd mag worden. (Van Broekhuijze ontleende die cijfers aan: Spine 15 febr 2011, The Daily Hit 14 okt 2010, MSNBC.COM 14 okt 2010, Chiro.Org Blog Editorial 10 april 2010, Britische Medical Journal 11 dec 2004.)

"Moest de vorige voorzitter de heer Renckens bij de VtdK aftreden wegens zijn verantwoordelijkheid bij het overlijden van zovele babies op zijn afdeling van het Westfriesgasthuis, waardoor Volksgezondheid genoodzaakt was om die afdeling onder toezicht te plaatsen (Renckens had het overlijden van de babies tegenover de Inspectie en de directie verzwegen) de huidige voorzitster doet het niet veel beter."

"Jarenlang is Catharina de Jong voortgegaan patiënten in gevaar te brengen met haar afkicken onder algehele narcose behandeling. Jarenlang zijn die behandelingen, waarvoor geen richtlijnen zijn, betaald uit de algemene middelen (AWBZ)."
"Ooit is de vereniging tegen de kwakzalverij opgericht uit zorg voor de misstanden in de gezondheidszorg. Nu lijkt het meer een vrijbrief voor zelfverrijking waarbij patiënten aan gevaarlijke, dure en onnodige behandelingen worden blootgesteld."

Aldus mr.J.van Broekhuijze, advocaat.

Geplaatst in:

Kantoor mr. Job van Broekhuijze

plaats:
Ridderkerk

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234