Ewa Walters nieuwe persvoorlichter Centraal Fonds Volkshuisvesting

Vanaf heden is Ewa Walters- van Barneveld (44) de nieuwe persvoorlichter van het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV), de financieel toezichthouder op woningcorporaties. Walters heeft jarenlange ervaring als communicatie manager en woordvoerder bij de (semi) overheid, waaronder bij de toezichthouder op de telecommunicatie- en postmarkt.

Naast perswoordvoering gaat Ewa Walters zich ook bezighouden met de strategische communicatie van het CFV. Het CFV vindt het belangrijk een goede relatie met de media te hebben en te behouden. Ook streeft het CFV een open en actieve informatievoorziening naar zijn stakeholders na.

Over het CFV
Het CFV is een zelfstandig bestuursorgaan. Als financieel toezichthouder bewaakt het CFV de financiële continuïteit van woningcorporaties. Het toezicht op volkshuisvestelijke prestaties, rechtmatigheid en governance van corporaties vindt door de rijksoverheid plaats.
Voor het financiële toezicht stelt het CFV risicoanalyses op, worden corporaties beoordeeld op onder meer solvabiliteit, liquiditeit en risicomanagement en pleegt het CFV waar nodig interventies bij corporaties waar sprake is van (dreigende) financiële problemen. Als sluitstuk van het toezicht kan het CFV corporaties saneren, zoals nu gebeurd bij Vestia en WSG.
In de Eerste Kamer ligt momenteel een herziening van de Woningwet voor. Met deze wetswijziging wordt het CFV in de toekomst omgevormd tot de Financiële Autoriteit Woningcorporaties, met meer toezichtstaken en een uitbreiding van interventie-instrumenten. Het CFV is gevestigd in Baarn. Er werken 44 mensen.

Geplaatst in:

Nadere informatie (niet voor publicatie):
Voor een nadere toelichting kunt u contact opnemen met Ewa Walters op
06-20244170 of via communicatie@cfv.nl. Meer informatie over het CFV is te vinden op www.cfv.nl

Centraal Fonds Volkshuisvesting

plaats:
Baarn
website:
http://www.cfv.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234