PCOB wijzigt statuten en wordt moderne belangenbehartiger

Ouderenorganisatie boort talenten leden aan met komst Ledenraad:
geen ouderen bashen maar ervaring benutten

Op 14 februari heeft ouderenorganisatie PCOB een historisch moment beleefd. Tijdens een extra ingelaste ledenvergadering stapt de vereniging over naar een nieuw model van verenigingsdemocratie, met aangescherpte statuten en eigentijdse besluitvormingsprocessen. "Hiermee is de PCOB optimaal toegerust voor haar taak als moderne belangenbehartiger voor alle ouderen, in een tijd die daar meer dan ooit om vraagt," zegt PCOB-voorzitter Rienk van Splunder.

De ledenvergadering besloot met de goedgekeurde statutenwijziging tot een nieuwe verenigingsstructuur, waarbij alle leden stemrecht krijgen om kandidaten te kiezen voor de nieuw in te stellen PCOB Ledenraad. Deze ledenraad besluit jaarlijks over de begroting en plannen die de vereniging gaat uitvoeren, keurt de jaarrekening van de hele vereniging goed en rekent het landelijk bestuur van de PCOB af op de resultaten daarvan.

Van Splunder: "Vandaag zetten we de kroon op een intensief traject van ruim anderhalf jaar PCOB 'Nieuwe Stijl.' Omdat we geen 'tekentafelmodel' wilden maar een model wat herkenbaar en aantrekkelijk is voor leden en aspirant leden, hebben we onze kaderleden intensief betrokken." Doel van deze operatie is te komen tot een moderne vereniging met een heldere christelijke identiteit, waarin leden nog meer centraal staan. "Met de nieuwe structuur worden lijnen korter en ontsluiten wij het talent van leden. Ik ben ervan overtuigd dat wij samen - vrijwilligers en professionele krachten - een enorme slagkracht in huis hebben, waarmee we onze relevantie vergroten op alle terreinen die ouderen raken."

Belangenbehartiging anno nu
Na een toast op de statutenwijziging nam spreker Henk Beltman (Zorgbelang) de aanwezigen mee langs tal van politieke en maatschappelijke ontwikkelingen op het terrein van zorg en welzijn. De maatregelen uit het regeerakkoord omtrent bijvoorbeeld de AWBZ en de Wmo hebben immers forse gevolgen voor ouderen en daarmee voor belangenbehartiging op lokaal niveau; een van de speerpunten van de PCOB. De kaderleden van de PCOB - waarvan velen vertegenwoordiger zijn in Wmo-adviesraden - wisselden kennis en ervaring uit om voorbereid te zijn op wat gaat komen.

Erelid
Het landelijk bestuur heeft voormalig CSO-voorzitter Gyp van Soest voorgedragen aan de algemene vergadering als erelid. Dit vanwege zijn grote inzet voor de gezamenlijke bonden en het op vakkundige wijze bewerkstelligen van het werken aan samenwerking tussen de diverse ouderenbonden die Nederland rijk is.

PCOB Ledenraad
Kandidaten voor de PCOB Ledenraad kunnen zich vanaf 15 februari aanmelden via www.pcobkiest.nl. Inschrijving staat open voor ieder PCOB-lid dat voldoet aan de opgestelde profielschets. De verkiezingen voor de Ledenraad zijn provinciaal en staan gepland in mei 2013.

Neem voor meer informatie contact op met Henrica de Vries van de PCOB, via (06) 42 81 53 85

PCOB

plaats:
Zwolle
website:
http://www.pcob.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234