Terre des Hommes bouwt Centrum Kinderhandel Mensenhandel in Friesland

Tijdens het Goed Geld Gala van de Nationale Postcode Loterij is het gezamenlijk ingediende projectplan van Terre des Hommes en Fier Fryslân gehonoreerd met een bedrag van Euro 3 miljoen. Dit bedrag is bestemd voor de bouw van het Centrum Kinderhandel Mensenhandel (CKM) dat opvang en rechtsbijstand biedt aan slachtoffers en gaat functioneren als kennisdatabank.

Mensenhandel is een wereldwijd probleem en houdt niet op bij de Nederlandse grens. Erger nog, vaak eindigen slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie in Nederland. Onder hen ook kinderen.
Dat is ook de reden van de intensieve samenwerking tussen Terre des Hommes en Fier. Directeur Albert Jaap van Santbrink is verheugd over de samenwerking: "Terre des Hommes helpt in het buitenland veel slachtoffers van kinderhandel en seksuele uitbuiting. Maar dit probleem doet zich ook voor in Nederland. Daarom willen we graag onze kennis en deskundigheid aanwenden om ook slachtoffers van kinderhandel in Nederland te beschermen en opvang te bieden. Fier Fyslân is een gerenommeerde en professionele partner in Nederland met wie we graag samenwerken."

Hulp voor slachtoffers
Beide organisaties wisselen kennis en expertise uit zodat daders sneller gepakt kunnen worden en de slachtoffers betere hulp krijgen. Het nieuwe centrum komt in Leeuwarden en gaat slachtoffers helpen om aangifte te doen, een verblijfsvergunning aan te vragen of om te helpen met de terugkeer naar het land van herkomst. "Er valt veel te winnen in de strijd tegen mensenhandel', zegt Fier-directeur Linda Terpstra. 'Wij bedanken de Nationale Postcodeloterij voor dit fantastische bedrag en we vinden het mooi om te zien dat er vertouwen is in ons werk. Laten we samen slachtoffers een nieuwe toekomst geven, waar dan ook. Laten we hun vertrouwen in mensen weer herstellen, zodat ook zij weer geloven in een rechtvaardige wereld voor iedereen'.

Over Terre des Hommes
Kinderhulporganisatie Terre des Hommes stopt uitbuiting van kinderen in ontwikkelingslanden. Met 232 projecten in zestien landen op het gebied van onderwijs, gezondheid en zelfstandigheid maakt Terre des Hommes kansarme kinderen weer kansrijk.

Over Fier Fryslân
Fier Fryslân is een expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Fier wil geweld in relaties voorkomen en stoppen en biedt hulp en behandeling bij de gevolgen van dit geweld. Fier helpt slachtoffers, getuigen en plegers van huiselijk geweld, jeugdprostitutie of eergerelateerd geweld. Waar nodig zorgt Fier voor veilige opvang.

Voor vragen over dit persbericht kunt u contact opnemen met Taco van der Mark, persvoorlichter Terre des Hommes: 06 - 513 811 8 9

Stichting Terre des Hommes Nederland

plaats:
Den Haag
website:
http://www.terredeshommes.nl/

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234