G32: onvoldoende investeringsruimte corporaties in nieuw woonakkoord

Het G32-stedennet ziet in het vanmorgen door minister Blok gepresenteerde woonakkoord een flink aantal verbeteringen ten opzichte van de wonenparagraaf in het regeerakkoord. Echter, het netwerk blijft grote zorgen houden over de investeringscapaciteit van de corporaties, daar is in het nieuwe akkoord onvoldoende aandacht voor.

Positief over maatregelen
Het G32 netwerk is positief over de maatregelen om de koopmarkt weer op gang te brengen. Met name de maatregelen die het voor starters makkelijker maken de woningmarkt te betreden (extra geld voor startersleningen en minder strenge hypotheekvoorwaarden) zullen een stimulans aan de koopmarkt geven.
Het revolverende fonds energiebesparing biedt mogelijkheden aan kopers en corporaties om te investeren in de verduurzaming van hun bezit. Goed voor de arbeidsmarkt, goed voor het milieu en goed voor de portemonnee.
Ten slotte zijn de steden ook zeer tevreden over de verlaging van het BTW-tarief voor verbouw en renovatie, die een stimulans voor de bouwsector is.

Zorg over de woningcorporaties
De voorgestelde maatregelen voor de huurmarkt (verlaging maximale huurverhoging) en zorg voor mensen die in problemen komen, zijn positief. Echter, grote zorg blijft er over de investeringscapaciteit van de woningcorporaties. In het woonakkoord is sprake van een verlaging van de verhuurdersheffing, echter die is marginaal. Bovendien zorgt de maximering van huren voor minder huurinkomsten voor de corporaties.

De G32 pleit er nogmaals voor om de heffing voor de corporaties per 2014 in te zetten in een investeringsfonds. De effecten van de verlaging van het BTW-tarief zijn kortdurend, immers de verlaging geldt voor een periode van 1 jaar, tot 1 maart 2014. Het onderbrengen van de jaarlijkse heffing van de corporaties zorgt voor een structurele verbetering van de investeringskracht van de corporaties en biedt een oplossing voor de dreigende borgingsproblematiek bij de corporaties. Voorzitter van de fysieke pijler van de G32 Jop Fackeldey: “We kunnen niet voldoende blijven herhalen dat sterke corporaties cruciaal zijn voor onze steden. Zeker voor de kwetsbare delen van onze steden is een nauwe samenwerking tussen gemeente en corporaties van groot belang. De BTW-verlaging voor het komend jaar is een goede maatregel die direct effect zal opleveren, en dat geldt ook voor de duurzaamheidsmaatregelen. Maar wij zoeken naar investeringskracht voor onze corporaties voor de langere termijn. Ons investeringsplan biedt daar mogelijkheden toe. Graag denken we met de minster mee over de mogelijkheden om dit voor 2014 uit te werken. “

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Regien van Adrichem, secretaris fysieke pijler G32, 06 – 50 69 63 09.

G32 stedennetwerk Fysieke Pijler

plaats:
Lelystad
website:
http://www.g32.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234