Woonakkoord: FOSAG-NOA bezorgd over investeringskracht woonsector

FOSAG-NOA: tijdelijk laag btw goed voor renovatie maar zorgen over investeringskracht corporaties en nieuwbouw

FOSAG (binnenkort OnderhoudNL) en NOA verwelkomen de maatregelen uit het Woonakkoord die renovatie en verbouwingen en de positie van starters op de woningmarkt ondersteunen. Zorgen blijven bestaan over de investeringskracht van woningcorporaties en het uitblijven van doeltreffende stimulering van de nieuwbouw.

Tijdelijke lage btw voor renovatie en verbouwingen
FOSAG-NOA is positief over de hernieuwde invoering van een tijdelijke lage btw voor verbouwingen en renovatiewerken in de bestaande bouw voor particulieren en woningcorporaties. Dit betekent dat voor vastgoedonderhoud en renovatieprojecten o.a. het vloerenleggen, terrazzo en plafond- en wandwerkzaamheden bij woonhuizen ouder dan twee jaar onder het lage tarief gaan vallen. FOSAG-NOA gaat er vanuit dat ook het plaatsen van hoog rendementsglas onder het lage tarief valt.

Zorgen over investeringscapaciteit woningcorporaties
FOSAG-NOA blijft bezorgd over de investeringskracht van de woningcorporaties. Talloze FOSAG-NOA bedrijven zijn geconfronteerd met uitgesteld of zelfs geannuleerde onderhouds-, nieuwbouw- en renovatieprojecten. Dit is een rechtstreeks gevolg van de verhuurdersheffing. In het woonakkoord is de totale opbrengst van de verhuurdersheffing teruggebracht van Euro 2 miljard in 2017 tot nog altijd Euro 1,75 miljard in 2017. FOSAG-NOA waarschuwt dat dit bedrag wel op te brengen moet zijn en dat dit niet ten koste van onderhoud, renovatie en investeringen in nieuwbouw mag gaan.

Grote zorgen over uitblijven maatregelen nieuwbouw:
FOSAG-NOA constateren dat effectieve maatregelen om nieuwbouw te stimuleren in het akkoord niet zijn opgenomen. De productie per jaar is gedaald tot minder dan 50.000 woningen, terwijl het woningtekort gigantisch stijgt. Meer aandacht voor directe maatregelen om nieuwbouw te stimuleren zou in deze tijd van crisis passend zijn geweest. Dat had ook een bijdrage kunnen leveren aan de krimp die van 5% die de bouwsector in het komend jaar moet ondergaan.

Starters
Al langere tijd pleit FOSAG-NOA samen met de bouwpartners in Cencobouw, MKB Nederland en VNO-NCW voor extra ondersteuning en stimulering voor starters. Met de beperking van de verplichte aflossing tot 50% geeft het Kabinet nu gehoor aan ons pleidooi. Goed is dat de eerste jaren de maandlasten hierdoor lager uitvallen. Maar FOSAG-NOA had liever gezien dat de volledige hypotheek ook in deze variant volledige renteaftrek zou kennen.
Als starters terugkeren op de koopmarkt, kan een keten van verhuizingen op gang komen en daarmee de woningmarkt tot nieuw leven worden gewekt. Ook het verruimen van de verplichte aflossing van de hele lening van dertig naar vijfendertig jaar geeft meer ruimte aan jonge mensen om een huis met hypotheek te financieren. De aftrekmogelijkheden moeten echter niet te veel beperkt worden.

Geplaatst in:

FOSAG-NOA

plaats:
Waddinxveen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234