Grouper DBC-Onderhoud voldoet aan eisen

De grouper voldoet aan de eisen van betrouwbaarheid, continuïteit en vertrouwelijkheid die zijn afgesproken met de branchepartijen, aldus de conclusie van de audit die Deloitte heeft uitgevoerd in opdracht van DBC-Onderhoud. Hierbij is ook de juiste afleiding van zorgproducten in de grouper gewaarborgd, waarmee ziekenhuizen en zorgverzekeraars verzekerd zijn van een goede werking van deze grouper.

De grouper is een belangrijk onderdeel van het vernieuwde DBC-systeem (DOT), waarmee ziekenhuizen en zorgverzekeraars vanaf 2012 hun zorg declareren. Om een betrouwbare en continue werking van de grouper te garanderen, wordt deze regelmatig getest en laat DBC-Onderhoud jaarlijks een audit uitvoeren. Over 2012 heeft Deloitte opnieuw een audit uitgevoerd. Op verzoek van VWS, NZa, NVZ, NFU, ZN en de NBA is de scope van de audit uitgebreid om de juiste afleiding van de zorgproducten te waarborgen.

In 2013 zal opnieuw een audit van de grouper plaatsvinden. De opzet hiervan wordt afgestemd met betrokken partijen.

De grouper

Vanaf 1 januari 2012 werken ziekenhuizen en zorgverzekeraars met het nieuwe DBC-systeem (DOT). In deze nieuwe systematiek worden DBC-zorgproducten automatisch afgeleid uit de zorggegevens van de patiënt. Zorginstellingen leveren deze zorginformatie aan de grouper, die daarmee de declarabele zorgproducten bepaalt. Deze uitkomst wordt met een vergrendelde code naar het ziekenhuis gestuurd. Na het toevoegen van de afgesproken prijzen kan de zorgaanbieder de zorgproducten tenslotte declareren bij de zorgverzekeraar.

Bij de totstandkoming van het nieuwe DBC-systeem is uitgebreid met ziekenhuizen, medisch specialisten en zorgverzekeraars afgestemd welk zorgproduct hoort bij de zorg die de patiënt krijgt. Hiermee is er een veel directere relatie tussen de registratie van de geleverde zorg en het daarbij passende zorgproduct.

Jaarlijks gaat het om meer dan 16 miljoen DBC-zorgproducten in algemene ziekenhuizen, academische ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. DBC-Onderhoud is verantwoordelijk voor het beheer, doorontwikkeling en onderhoud van het DBC-systeem.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met Merit Boersma, woordvoerder DBC-Onderhoud, telefoonnummer 06 - 464 372 33, m.boersma@dbconderhoud.nl

Stichting DBC Onderhoud

plaats:
Utrecht
website:
http://www.dbconderhoud.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234