Noodzakelijke ingrepen goed voor bouw

"Voor de bouw is het absolute noodzaak dat er een impuls komt. Voor de huur- en koopsector is duidelijkheid vereist. Het akkoord is in lijn met onze wens om duidelijkheid en stimulansen voor de bouw. Dat is dus positief. De pijn wordt hierdoor verzacht", aldus Elco Brinkman, voorzitter van Bouwend Nederland.

"Wat de corporaties betreft moet het CfV nu snel de consequenties van dit pakket doorrekenen, zodat veel corporatieleningen in ieder geval weer snel geborgd worden - en de meerderheid van stopgezette projecten weer snel verder kunnen. Daarnaast is het belangrijk dat ondanks de heffing de corporaties in overleg met het kabinet toch mogelijkheden vinden om méér te investeren. Positief is ook dat particuliere investeerders in huurmarkt hierdoor ruimte krijgen."

"Verder zien we dat het akkoord veel duidelijkheid geeft voor veel huiseigenaren en starters. Daardoor kunnen ze weer investeren en dát is heel hard nodig nu de werkloosheid in de bouw naar 30 procent stijgt. Vooral het energiezuinig maken van je huis wordt nu nog aantrekkelijker. Heel goed dat daar nu alsnog een fonds voor komt."

"Door soepeler om te gaan met hypotheken voor starters, komt er van onderaf weer trek in de pijp op de koopmarkt. Dan komt de hele zaak in beweging en daar is goed voor iedereen die nu een 'Te Koop'-bord in de tuin heeft. Als het vertrouwen terugkeert, krijgt de broodnodige nieuwbouw dan ook weer een impuls. In de uitwerking moet nog wel gekeken worden hoe de nieuwbouwsector sneller gestimuleerd kan worden."

"Van alle maatregelen zal de bouw meteen flink baat hebben bij de btw-verlaging. Dat levert veel banen op, de bewezen positieve effecten daarvan kennen we al uit 2010 - 2011. Daarom pleitten we al voor verlaging vanaf de verkiezingen", aldus Elco Brinkman.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Pim Nusselder, 06 22746367

Bouwend Nederland

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.bouwendnederland.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234