NVN waarschuwt voor averechtse effecten van aanbevelingen ZN

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) stelt dat de aanbevelingen tot verregaande centralisatie in het rapport Kwaliteitsvisie Spoedeisende Zorg van Zorgverzekeraars Nederland zouden kunnen leiden tot averechtse effecten en een slechtere zorg voor patiënten met een beroerte. In dat geval zullen meer patiënten blijvend hersenletsel overhouden na een beroerte.

Een beroerte ontstaat door de afsluiting van een bloedvat naar de hersenen door een bloedstolsel. Een neuroloog kan meteen na het stellen van de diagnose per infuus medicijnen toedienen die het bloedstolsel oplossen. Deze behandeling (de zogenaamde trombolyse) heeft alleen maar zin in de eerste uren na het ontstaan van een beroerte. Hoe eerder de behandeling plaatsvindt, hoe meer kans er is op een volledig herstel: "time is brain".

Concentratie van zorg is een manier om de kwaliteit van medische behandelingen te verbeteren. De NVN deelt die gedachte, maar bij de behandeling van een beroerte ligt dat veel gecompliceerder dan in het rapport tot uiting komt. De aanbevelingen in het rapport leiden ertoe dat in veel ziekenhuizen in Nederland deze behandeling niet meer gegeven zal kunnen worden. Patiënten zullen dan voor een behandeling overgebracht moeten worden naar een andere ziekenhuis waardoor in sommige regio's kostbare tijd verloren gaat. Of men komt zelfs te laat voor een behandeling.
De laatste jaren is er door de NVN samen met de Inspectie voor de Gezondheidszorg voor gezorgd dat trombolyse tegenwoordig in de meeste ziekenhuizen in Nederland door de neuroloog vaker en heel snel gegeven kan worden. Daardoor zijn de kansen op herstel voor patiënten die getroffen worden door een beroerte en voor deze behandeling in aanmerking komen sterk verbeterd. De NVN pleit ervoor deze behandeling voor alle Nederlanders breed beschikbaar te houden. Ondoordachte vergaande beperkingen van de beschikbaarheid van trombolyse kunnen ertoe leiden dat patiënten deze behandeling te laat of zelfs niet zullen krijgen en daardoor onnodig blijvend hersenletsel oplopen. De NVN maakt zich sterk om de organisatie van zorg bij een beroerte te verbeteren, waarbij verantwoord gekozen volumenormen zeker ook een rol kunnen spelen.

Nederlandse Vereniging voor Neurologie

plaats:
Utrecht
website:
http://www.neurologie.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234