MeerdanReizen brengt gevers naar ontvangers

Het concept van MeerdanReizen.nl is even verrassend als simpel: in opdracht van verschillende hulporganisaties met een christelijke levensvisie worden reizen georganiseerd naar projecten van die organisaties in andere landen. En daaromheen wordt een boeiend reisprogramma samengesteld dat mensen een beeld geeft van zowel het project als van het land waarin het project zich bevindt. Een echte vakantie met meerwaarde dus. Via
MeerdanReizen kunt u op ontspannen manier zien wat er met uw giften is gedaan!

Hulporganisaties zijn voor een groot deel afhankelijk van donateurs. Maar zodra de donateurs met eigen ogen hebben gezien wat er met hun giften gebeurt en waarvoor het gebruikt wordt, worden donateurs echte ambassadeurs. Wie zelf in een vluchtelingenkamp in Thailand of in een weeshuis in Oekraïne is geweest zal anders in het leven staan. De nood in de wereld komt ineens dichtbij en zal blijvende indrukken achterlaten.

Reizen naar projecten werden tot op heden door hulporganisaties soms zelf georganiseerd. Of helemaal niet. De aansprakelijkheidsrisico's van zelf doen, speelden daarbij een grote rol. Daarbij vereist het organiseren van reizen echte vakkennis. Het is niet iets om er even bij te doen. Daarvoor zijn de risico's te groot.

Initiatiefnemer
Het initiatief voor de oprichting van de Stichting MeerdanReizen.nl is genomen door Henk Willem van Dorp, directeur van Van Dorp installaties B.V. in Zoetermeer. Met zijn Van Dorp foundation richt hij zich op projecten in het straatarme Oeganda. Het werd uiteindelijk de start voor de oprichting van de Stichting Meerdanreizen.nl.

Directeur is Lia Overkleeft. Zij heeft haar sporen in de reiswereld verdiend en heeft vele jaren gewerkt voor o.a. Beter-uit Reizen. De keuze voor een christelijke organisatie is vanuit haar levensovertuiging een heel bewuste keuze. Dat geldt zeker ook voor de bestuursleden van de stichting: Henk Willem van Dorp, Wim van Welzen en Jan-Willem Herweijer.

Samenwerking reisorganisatie
Voor de broodnodige professionaliteit is samenwerking gezocht en gevonden met de christelijke reisorganisatie Goed Idee Reizen. Samen met TUI (van o.a. Kras, Arke en Holland International) heeft deze organisatie de beschikking over het grootste facilitaire reisnetwerk van Nederland. Op deze manier kunnen ook kleine organisaties zonder enig risico hun eigen reizen neerzetten en daarmee de band met hun donateurs op een unieke manier versterken.

Samenwerking hulporganisaties
De reacties van de goededoelenorganisaties zijn enthousiast. Er staan nu al reizen gepland voor o.a. Woord en Daad, Dorcas, Stichting Hulp Oost-Europa, Stichting Hulp Vervolgde Christenen, Zeister Zendingsgenootschap, TEAR en Stichting Karamoja.
Het idee en de professionele uitvoering daarvan, blijkt invulling te geven aan de wens om de projecten van de organisaties dichter bij de donateurs te brengen die hun ervaringen op hun beurt weer kunnen doorgeven in hun eigen omgeving

Voor meer informatie en/of foto's kunt u terecht bij mevrouw mr. Lia Overkleeft, directeur van MeerdanReizen.nl, e-mail: info@meerdanreizen.nl. tel. 079 3615143, mobiel: 06 19 99 71 51. Meer informatie over MeerdanReizen.nl vindt u ook op www.meerdanreizen.nl

MeerdanReizen

plaats:
Zoetermeer

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234