Schrijver en Prins Claus Laureaat Yassin al-Haj Saleh blogt voor NRC

Syrische schrijver en 2012 Prins Claus Laureaat Yassin al-Haj Saleh blogt voor NRC

De prominente Syrische schrijver Yassin al-Haj Saleh blogt vanaf dinsdag 12 februari tien weken lang voor NRC.nl vanuit het door oorlog en geweld geteisterde Syrië. Sinds het begin van de opstand tegen het regime van president Bashar al-Assad in maart 2011 is de schrijver ondergedoken. Vanuit zijn schuilplaats schrijft 2012 Prins Claus Laureaat Yassin al-Haj Saleh over zijn situatie, en die om hem heen in het ineenstortende Syrië.

Als schrijver had Yassin al-Haj Saleh (1961, Raqqa) een sterke behoefte om vanaf het begin van de opstand getuige te zijn van deze voor Syrië ongekende historische gebeurtenis. Daarvoor moest hij in het land blijven, ook al betekende dat voor hem als kritische stem binnen de Syrische samenleving het risico om opgepakt te worden. In zijn eerste blog die morgen verschijnt op nrc.nl/damascus, schrijft Saleh daar het volgende over:

"Ik heb een voortdurend gevoel van onveiligheid; dat is wat ik het Assad-regime het meest verwijt. Als een uil die 's nachts werkt, word ik van tijd tot tijd en tot in het diepste van de nacht overkomen door dat benauwde gevoel... Aan het begin van de opstand zei Bashar al Assad dat hij de mensen die de demonstraties filmden en de beelden daarvan naar televisiezenders stuurden, nog erger vond dan de demonstranten zelf. Die woorden en die spreker illustreerden perfect het politieke gevaar dat getuigen lopen."

Internationaal wordt Saleh gezien als 'stem van de rede' in de huidige Syrische crisis. Vanwege zijn lidmaatschap van een communistische partij die democratisering voorstond, bracht Saleh zestien jaar lang in de Syrische gevangenis door. Zijn werk, gepubliceerd onder dreiging van een nieuwe gevangenschap, is gewijd aan kritiek op het regime waarbij Saleh een heldere analyse geeft van de dieper liggende sociaal-culturele aspecten van politieke conflicten die in de Arabische regio spelen. Daarbij stelt Saleh elementaire vragen die voor ieder democratiseringsproces noodzakelijk zijn.

Het Prins Claus Fonds kende Saleh de Prins Claus Prijs toe "voor de helderheid en de scherpzinnigheid van zijn geschriften over de complexe realiteit van maatschappelijke en politieke verandering in het Midden-Oosten; voor het volharden in een logische, zelfbewuste analyse en een principiële visie te midden van felle strijd en crisis; voor het hoog houden van de rol van de intellectueel ten overstaan van een autoritair gezag en sensationalistische media; en voor zijn cruciale bijdrage aan een wereldwijd begrip van de Arabische wereld."

Lees de blog van Yassin al-Haj Saleh op: http://www.nrc.nl/damascus/

Noot voor de redactie:

Voor meer informatie en beeldmateriaal neemt u contact op met:

Lot Dercksen, Hoofd Communicatie en Fondsenwerving
l.dercksen@princeclausfund.nl
+31(0)20 344 9169 / +31(0)6 144 333 09

Tijn Pieren, medewerker Communicatie en Fondsenwerving
t.pieren@princeclausfund.nl
+ 31 (0) 20 344 9168 / + 31 (0)6 347 894 16

Prins Claus Fonds

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.princeclausfund.org

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234