Bevel van IGZ aan neuroloog

De Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) heeft kennis genomen van het bevel dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) aan een neuroloog heeft gegeven om zijn werkzaamheden per direct te stoppen. De IGZ baseert haar oordeel op een concept-rapport dat door een onderzoekscommissie van de NVN is opgesteld. De NVN is door de IGZ ingeschakeld na een melding over mogelijk disfunctioneren van de neuroloog. De commissie van de NVN heeft volgens een door de vereniging opgestelde procedure medische dossiers onderzocht en op basis daarvan een concept-rapport geschreven. Nog voordat wederhoor kon worden toegepast bij de betreffende neuroloog om te komen tot een definitieve rapportage is het concept-rapport door de IGZ middels de haar toegekende bevoegdheid bij de NVN gevorderd.

De NVN betreurt het dat er wederom een neuroloog in opspraak is. Deze tijd vraagt echter een kritische houding ten aanzien van het functioneren van medisch specialisten. Daarom heeft de NVN eind 2011 een procedure opgesteld en een commissie ingesteld die ingeschakeld wordt bij verzoeken om medewerking aan onderzoek naar vermeend (medisch inhoudelijk) disfunctioneren van een neuroloog. Deze aanpak zorgt voor een georganiseerde en eenduidige werkwijze. De huidige casus illustreert het feit dat de NVN bereid is tot de genoemde kritische houding en om daar uiting aan te geven. De NVN hecht echter ook aan hoor en wederhoor en onthoudt zich van verder commentaar totdat dat is toegepast.

Nederlandse Vereniging voor Neurologie

plaats:
Utrecht
website:
http://www.neurologie.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234