Slechts 6 procent scholen ziet zichzelf als excellent

Maandag 4 februari kregen 52 scholen in Nederland van het ministerie van OCW het predicaat Excellente School uitgereikt. Uit het onderwijspanel van educatieve mediaspecialist ThiemeMeulenhoff blijkt dat slechts 6 procent van de scholen uit het Primair en Voortgezet Onderwijs verwachtte te kunnen voldoen aan de criteria voor het predicaat 'Excellente School'. Voor 91 procent van de deelnemers is individuele talentontwikkeling het belangrijkste criterium voor goed onderwijs. De scholen beoordelen hun eigen prestaties op dat punt positief als het gaat om de aandacht voor de zwakkere leerling. Maar door gebrek aan aandacht voor de sterke leerling, presteren de scholen gemiddeld matig.

Scholen die zich onderscheiden door uitstekend onderwijs, krijgen sinds dit schooljaar van het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap het predicaat 'Excellente school'. Hiermee wil het ministerie scholen stimuleren nog beter te presteren. Om voor het predicaat in aanmerking te komen, geldt een aantal criteria. Hoe ervaren onderwijsprofessionals deze criteria? Wat vinden zíj belangrijk als het gaat om uitstekend onderwijs? En wat hebben zij nodig om dit te kunnen geven? Educatieve mediaspecialist ThiemeMeulenhoff vroeg het aan het Onderwijspanel. Dit panel bestaat uit bijna 500 onderwijsprofessionals en vormt een belangrijke opiniegroep over actualiteiten en ontwikkelingen in het onderwijs.

Individuele talenten en een heldere visie
ThiemeMeulenhoff vroeg de panelleden welke criteria zij belangrijk vinden en hoe hun school daarop scoort. Als belangrijkste criteria voor een goede school noemden zij een heldere visie op onderwijs en de focus op individuele talenten van leerlingen. Op beide punten scoren de scholen matig. Bij de individuele talentontwikkeling wordt de aandacht voor de zwakkere leerling weliswaar heel positief beoordeeld, maar de aandacht voor de betere leerlingen blijft ver achter. Dat beeld wordt bevestigd door de recente resultaten van internationaal onderzoek, waaruit blijkt dat de verschillen tussen de zwakke en de betere leerlingen in Nederland steeds kleiner worden. De onderwijsprofessionals geven bovendien aan dat het zelflerend vermogen van de school vaak onder de maat is. Over het geheel genomen typeert slechts 6 procent van de panelleden de eigen school als 'excellente school'. Ruim 40 procent geeft wel aan goed op weg te zijn.

Rol docent cruciaal bij vergroten leeropbrengst
Een ruime meerderheid vindt ook de leeropbrengsten belangrijk voor een excellente school (83 procent). Dit geldt vooral voor docenten in het Voortgezet onderwijs. Juist door in te spelen op de individuele ontwikkeling van leerlingen, neemt die leeropbrengst toe.

Roel Bakker, directeur-uitgever ThiemeMeulenhoff, ziet een duidelijke trend: "Vanuit de overheid, ouders, docenten en leerlingen is er steeds meer aandacht voor individuele talentontwikkeling. Hierin is de docent leidend. Als educatieve mediaspecialist proberen wij onderwijsprofessionals de hulpmiddelen te bieden, waarmee zij flexibel leren en leren op maat eenvoudig kunnen realiseren. Daarbij is het belangrijk om ook de betere leerling uit te dagen. Zo kan echt iedere leerling volgens een eigen leerstijl, via een eigen leerroute en in een eigen tempo leren."

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Antoinette de Ridder
Commercieel Directeur
M: 06 52 02 75 66
E: a.de.ridder@thiememeulenhoff.nl

Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff is dé educatieve mediaspecialist en levert educatieve oplossingen voor het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, Middelbaar Beroepsonderwijs en Hoger Onderwijs.
Deze oplossingen worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met de onderwijsmarkt en dragen bij aan verbeterde leeropbrengsten en individuele talentontwikkeling. ThiemeMeulenhoff haalt het beste uit élke leerling. Meer informatie: www.thiememeulenhoff.nl.

ThiemeMeulenhoff

plaats:
Amersfoort
website:
http://www.thiememeulenhoff.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234