Veiligheidssector zoekt innovatieve ondernemers

Vanaf vandaag kunnen MKB-ondernemers, die willen groeien en innoveren in de veiligheidssector, terecht bij één gespecialiseerd loket: 'MKB Connect', van The Hague Security Delta en Syntens Innovatiecentrum. MKB Connect is laagdrempelig en biedt praktische hulp voor ondernemers om groeikansen in deze sector te benutten.

Kansen in de veiligheidssector
De veiligheidssector is een sterk groeiende bedrijfstak, die door het ministerie van Economische Zaken is aangewezen als onderdeel van topsector High Tech Systems & Materials. De helft van alle bedrijven in de defensie- en veiligheidsindustrie in Nederland heeft de afgelopen jaren succesvol nieuwe producten ontwikkeld. Vaak doen ze dat alleen, terwijl er grotere stappen kunnen worden gezet als ze krachten bundelen: met onderzoeksinstellingen, met de overheid en met elkaar. Rob de Wijk, directeur The Hague Security Delta: "MKB Connect zorgt voor de verbinding tussen MKB-ondernemers enerzijds en overheidsinstellingen en kennisinstituten anderzijds. Op die manier wordt het midden- en kleinbedrijf in staat gesteld aan te sluiten bij innovatieve ontwikkelingen in de veiligheidssector. Als we in Nederland de aansluiting tussen vraag en aanbod beter organiseren wordt de sector innovatiever en kunnen we er tevens een goed export product van maken."

MKB
Het MKB is een belangrijke groeimotor van de Nederlandse economie. In de Zuidvleugel zijn ruim 10.000 MKB bedrijven met een grote groeipotentie een stuwende kracht voor de economie. Zij vinden echter vaak moeilijk de weg naar de benodigde kennis of kunde. Syntens Innovatiecentrum helpt hen daarbij. Piet van Staalduinen, Algemeen Directeur bij Syntens: "Uit ervaring weten we, dat bedrijven die innovatie omarmen een substantiële groei laten zien. Dat geldt voor bedrijven in de greenport, de haven maar ook voor het veiligheidscluster. Praktisch toepasbaar en resultaatgericht advies, dat is waar de MKB'er behoefte aan heeft." Naast MKB Connect coördineert Syntens tevens een MKB-desk voor de topsector High Tech Systems & Materials.

Afspraak maken
MKB Connect werkt samen met professionals van gemeente Den Haag, TNO MKB en Kamer van Koophandel Den Haag. De adviseurs hebben een goed inzicht in de veiligheidssector, het (regionale) bedrijfsleven en (financiële) regelingen. MKB Connect is te bereiken via 088-444 0 454 of via security@syntens.nl.

The Hague Security Delta
The Hague Security Delta is een continu groeiend netwerk van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de veiligheidssector, die zich samen sterk maken voor innovatieve veiligheidsoplossingen en economische ontwikkeling. Met een omzet van Euro1,5 miljard, waarvan ongeveer 70% uit export, bovengemiddelde groeicijfers en 10.000 banen, is The Hague Security Delta in Europa het grootste veiligheidscluster.

Voor vragen of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
The Hague Security Delta: Joris den Bruinen, +31(0)70 3028180, info@thehaguesecuritydelta.com
Syntens Innovatiecentrum: Houk Nolten, +31 (0)6 51 38 63 20, houk.nolten@syntens.nl

The Hague Security Delta

plaats:
Den Haag
website:
http://www.thehaguesecuritydelta.com

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234