Pleidooi G32: heffen door te investeren

De G32-steden doen vandaag in een brief aan minister Blok suggesties om de voorgenomen verhuurdersheffing in te zetten om de investeringscapaciteit van corporaties in stand te houden. Hoewel de gevolgen van de voorgestelde verhuurdersheffing voor corporaties verschillend kunnen uitpakken, mag verwacht worden dat voor veel corporaties de investeringscapaciteit in meer of mindere mate zal afnemen. Het stedennetwerk G32 maakt zich - net als de vier grote steden - grote zorgen over de effecten daarvan op de sociale volkshuisvesting en de leefbaarheid in de steden. Het netwerk doet de minister suggesties voor een alternatieve aanwending van de verhuurdersheffing.

Van heffen naar investeren
Het G32-stedennetwerk pleit voor een vorm van omdenken die investeringen van woningbouwcorporaties in de steden weer mogelijk maakt: van heffen naar investeren. Kerngedachte is om de heffing van 2 miljard die de minister bij de corporaties wil halen in een fonds worden ondergebracht. Corporaties die een (aanvullende) investering willen doen, kunnen aanspraak maken op een bijdrage uit dat fonds van maximaal 50% van de investering. In totaal ontstaat er dus een investeringsruimte van 4 miljard voor de corporaties.
Voorzitter van de fysieke pijler van de G32, Jop Fackeldey: "Voor onze steden is het van belang dat corporaties kunnen blijven investeren, zowel in hun woningen als in de leefbaarheid. Kerngedachte bij de switch van heffen naar investeren is, dat het mes aan twee kanten snijdt; de corporaties kunnen blijven investeren en de taakstelling voor het rijk wordt behaald. "

Inkomsten rijk gegarandeerd
Uit diverse rekenvoorbeelden van onder andere het CPB blijkt dat tenminste 50% van de totale investeringen op diverse manieren zoals BTW en andere belastingen weer in de schatkist van het rijk terugvloeit. Van de 4 miljard die geïnvesteerd wordt, vloeit dus weer 2 miljard terug, het bedrag dat nodig is om de rijksbegroting rond te krijgen. Mocht het fonds niet volledig uitgeput worden, dan vloeit het automatisch terug naar de schatkist.

Gunstige (neven)effecten
De beschreven fondsconstructie heeft als groot voordeel dat corporaties kunnen blijven investeren. Maar dat is geen opzichzelfstaand doel. Voor gemeenten betekent dat er geïnvesteerd blijft worden in volkshuisvesting en leefbaarheid. Bovendien blijft de bouw op gang waardoor werkgelegenheid behouden blijft. Voor het Rijk betekent dit een positieve wending: er wordt geïnvesteerd met alle bijbehorende gunstige effecten en de opgave van 2 miljard wordt gehaald.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Regien van Adrichem, secretaris fysieke pijler G32, 06 – 50 69 63 09.

G32 stedennetwerk Fysieke Pijler

plaats:
Lelystad
website:
http://www.g32.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234