OrangeGas tekent contract met BIOS-Groep voor ruim 2 miljoen Euro

WMO-vervoer Noord Veluwe en Groningen komende jaren op Groengas

Het Friese bedrijf OrangeGas en personenvervoerder BIOS-Groep zijn een lange termijn-contract overeengekomen om het WMO-vervoer in de regio Noord Veluwe en Groningen uit te voeren op Groengas. Met de ondertekening van het contract is een bedrag van ruim 2 miljoen euro gemoeid.

De BIOS-groep beschikt in deze regio's over een uitgebreid wagenpark met verschillende Groengas-modellen: in Noord Veluwe rijden 23 FIAT Ducato's Natural Power. In Groningen zijn 15 Volkswagen Caddy's en 15 Mercedes Benz Sprinters op Groengas aan het wagenpark toegevoegd.

Door te tanken op verschillende OrangeGas-locaties, onder meer in Groningen, Harderwijk, Hulshorst en Windesheim, rijdt de BIOS-Groep op 100% Groengas. De BIOS-Groep en het WMO-vervoer leveren daarmee daadwerkelijk een bijdrage aan een beter milieu.

"Onderzoek toont aan dat het rijden op Groengas concrete effecten heeft op de luchtkwaliteit: sterk verminderde fijnstof en NOx concentraties. Daarnaast is het rijden op Groengas ook nog eens heel aantrekkelijk voor je portemonnee. Wij zijn heel blij dat beide aanbestedingen gegund zijn aan de BIOS-groep en het WMO-vervoer de komende jaren groen en duurzaam uitgevoerd wordt", aldus Marcel Borger, directeur OrangeGas.

BIOS-Groep
BIOS-Groep levert maatwerk in personenvervoer. BIOS-Groep is toonaangevend en innovatief op het gebied van milieu, systemen, opleidingen en voertuigen. BIOS-Groep is gecertificeerd voor de milieunorm ISO 14001. BIOS-Groep ambieert een wagenpark met milieubesparende aspecten waaronder voertuigen op Groengas.

OrangeGas
OrangeGas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten door heel Nederland. OrangeGas is opgericht in 2008 door zwagers Marcel Borger en Pelle Schlichting, vanuit de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland.
In juni 2009 werd het eerste Groengasvulpunt geopend in Steenwijk. Met een gemiddelde van 1 nieuw vulpunt per maand is OrangeGas de snelst groeiende "nieuwkomer" in de markt van duurzame mobiliteit. OrangeGas levert 100% Groengas en is hiermee koploper in de markt.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Marcel Borger, directeur/eigenaar OrangeGas. Telefoon 0657944220, mail: borger@orangegas.nl
Beeldmateriaal is op te vragen via info@orangegas.nl

OrangeGas

plaats:
Heerenveen
website:
http://www.orangegas.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234