Nederlandse artsen herkennen tuberculose niet meer

Nederlandse artsen herkennen tuberculose niet meer
KNCV Tuberculosefonds ontvangt 748.788 euro van VriendenLoterij

Den Haag / Amsterdam, 5 februari 2013 - KNCV Tuberculosefonds heeft gisteravond tijdens het Goed Geld Gala 748.788 euro gekregen van de VriendenLoterij. KNCV Tuberculosefonds kreeg 64.917 euro binnen met geoormerkte donaties en 683.871 euro als vaste bijdrage van de VriendenLoterij zelf. KNCV Tuberculosefonds is erg blij met het bedrag. Het bedrag maakt het mogelijk de kennis over tuberculose binnen de Nederlandse gezondheidszorg op peil te houden en het Nederlandse publiek te informeren over de infectieziekte. Dat is hard nodig omdat veel mensen, waaronder ook artsen, denken dat tuberculose niet meer voorkomt in Nederland.

Tuberculose in Nederland
Met meer dan 1.000 patiënten per jaar is tuberculose samen met kinkhoest en chronische hepatitis B de meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekte in Nederland . Elke dag komen er in Nederland nog drie nieuwe tbc-patiënten bij. Waakzaamheid in Nederland blijft dus hard nodig om tuberculose te blijven aanpakken. Met vroegtijdige opsporing en behandeling worden hoge maatschappelijke kosten beperkt gehouden. De behandeling van tuberculose is lang (minimaal zes maanden) en er zijn veel medicijnen nodig (vier of meer soorten, meestal meer dan tien pillen per dag).
KNCV Tuberculosefonds deelt haar expertise niet alleen in Nederland maar ook met ontwikkelingslanden en opkomende markten, zodat tuberculose in een vroeg stadium bij de bron wordt opgespoord en effectief wordt behandeld.

Alarmerende toename van MDR-tbc in Europa
Wereldwijd is er grote zorg om diagnose en behandeling van multiresistente tuberculose (MDR-tbc) . Ook dichtbij huis in Europa is sprake van een alarmerende toename van MDR-tbc. De gevolgen van slechte tbc-bestrijdingsprogramma's liggen niet ver van ons vandaan. In Wit-Rusland bijvoorbeeld heeft de helft van de tbc-patiënten MDR-tbc.
MDR-tbc werd in 2011 bij 15 patiënten in Nederland vastgesteld. Alle MDR-tbc-patiënten waren afkomstig uit het buitenland.
Het geld van de Vriendenloterij draagt ondermeer bij aan de bijscholing van artsen en verpleegkundigen om MDR-tbc zo goed mogelijk te bestrijden.

VriendenLoterij
De opbrengst van de VriendenLoterij bedroeg in 2012 ruim 48 miljoen euro. De helft van de lotenverkoop van de Vriendenloterij gaat naar het goede doel. Deelnemers kunnen zelf bepalen welk doel ze daarvoor aanwijzen. De zogenaamde geoormerkte loten. De VriendenLoterij verdeelt dit bedrag onder 44 Nederlandse goede doelen op het gebied van gezondheid en welzijn en ruim 4.000 clubs en verenigingen die een geoormerkte bijdrage ontvangen. De opbrengst is maandag 4 februari onthuld op het Goed Geld Gala van de VriendenLoterij in Amsterdam. Tijdens deze feestelijke bijeenkomst maakt de loterij de verdeling van de financiële bijdragen aan de goede doelen bekend.

- Einde persbericht -

KNCV Tuberculosefonds
KNCV Tuberculosefonds is één van de belangrijkste organisaties die zich al ruim honderd jaar inzet voor het terugdringen van tuberculose in Nederland en in de wereld. Tuberculose is een besmettelijke en dodelijke infectieziekte. Wereldwijd krijgen jaarlijks ongeveer negen miljoen mensen tuberculose, hiervan sterven ongeveer 1,5 miljoen mensen. Onnodig, want patiënten kunnen door vroegtijdige opsporing en de juiste behandeling volledig genezen. Tuberculose is wereldwijd dodelijke infectieziekte nummer 2. KNCV Tuberculosefonds redt met haar activiteiten wereldwijd vele levens.
Meer informatie: www.kncvtbc.org

Noot voor de redactie:
Op de bijgesloten foto nemen Gerdy Schippers en Han Valk van KNCV Tuberculosefonds de cheque in ontvangst van Michiel Verboven van de Vriendenloterij. De foto is vrij van copyright bij vermelding van de naam van de fotograaf Roy Beusker Fotografie.
-Voor vragen over KNCV Tuberculosefonds kunt u bellen met Annemiek van der Linden, Communicatie KNCV Tuberculosefonds, tel. 070 - 750 84 49 of via email vanderlindena@kncvtbc.nl

KNCV Tuberculosefonds

plaats:
Den Haag

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234