Voorlopig geen personeelstekort ouderenzorg

5 februari 2013 - Maatregelen van de overheid en zorgaanbieders resulteren de komende jaren eerder in een overschot dan in een tekort aan personeel in de ouderenzorg. Pas tussen 2025 en 2050 ontstaat een kentering. Dat stelt Berenschot in het boek 'De vergrijzing voorbij', dat vandaag verschijnt. Het eerste exemplaar van het boek is vandaag in ontvangst genomen door staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Martin van Rijn.

Eerder kwamen berekeningen van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Zorginnovatieforum, gebaseerd op groeicurven in de zorgvraag, uit op 300.000 respectievelijk 450.000 benodigde nieuwe werknemers in de zorg in 2025. Als gevolg van ingrepen van het kabinet, zoals de extramuralisering van ZZP 1 t/m 4, verwacht Berenschot echter eerder een overschot dan een tekort aan personeel in de ouderenzorg. "De werkgelegenheid in de ouderenzorg zal de komende jaren dalen om pas in de periode 2025 tot 2050, wanneer het aantal 75-plussers boven de miljoen komt, echt te gaan stijgen", aldus Eveline Castelijns, een van de auteurs.
De uitspraken van Berenschot zijn gebaseerd op twee constateringen. Allereerst een nieuwe definitie van het begrip vergrijzing: niet 65+, maar 75+. "Hierdoor wijzigt de vraag naar zorg in absolute aantallen: niet iedere 65-plusser heeft een zorgvraag. Bovendien leven mensen langer én in betere gezondheid." Daarnaast verandert ook de aard van de zorgvraag. "Mensen willen langer zelfstandig thuis wonen en zo veel mogelijk zelfredzaam zijn. Dit sluit aan op de ontwikkeling van het scheiden van wonen en zorg, de extramuralisering. Dit zal in veel gevallen niet kunnen zonder ondersteuning van familie, vrienden of buren. Deze mantelzorgers zullen een deel van de taken van de professionele zorgverlener overnemen. "
Als zich al tekorten voordoen, worden die veroorzaakt door de lokale arbeidsmarktomstandigheden of hebben ze betrekking op een specifiek functieniveau. Dergelijke tekorten zijn eenvoudig op organisatieniveau op te vangen door omscholing of een andere taakverdeling. Castelijns: "Bovendien kan ook arbeidsbesparende technologie in de toekomst een oplossing bieden. Hier wordt nu beperkt op ingezet, vermoedelijk omdat er momenteel voldoende zorgpersoneel voorhanden is."
Staatssecretaris van VWS Martin van Rijn, die 5 februari het eerste exemplaar van 'De vergrijzing voorbij' krijgt aangeboden, zegt in een eerste reactie: "Het boek biedt veel aanknopingspunten voor de discussie die we komende jaren gaan voeren over de kwaliteit van de ouderenzorg. Dit gaat over de kwaliteit van de zorg, maar belangrijker nog over een betekenisvol leven."

Geplaatst in:

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Eveline Castelijns, adviseur Berenschot, 06-57997244 of met Dimphy van der Zanden, communicatiemanager bij Berenschot, 06-53478450.
'De vergrijzing voorbij', E. Castelijns, A. van Kollenburg, W. te Meerman, Utrecht, Stichting Fundatie Berenschot, 2013. ISBN 978-94-90314-15-6. www.berenschot.nl/devergrijzingvoorbij

Berenschot

plaats:
Utrecht

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234