Leden NMNH danken Hare Majesteit Koningin Beatrix

LEDEN NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL DANKEN HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX VOOR HAAR VERBONDENHEID EN BETROKKENHEID

De leden van de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel ("NMNH") bedanken Koningin Beatrix voor haar verbondenheid en betrokkenheid. Als beschermvrouwe van de NMNH inspireert zij de vele leden van de NMNH alsook de vele sprekers, die zich elk jaar weer belangeloos inzetten voor de landelijke vereniging. Volgens het hoofdbestuur van de NNMH heeft de verbondenheid van de Koningin bijgedragen om maatschappelijk relevante onderwerpen zowel regionaal in de departementen, alsook landelijk, onder de aandacht te brengen. De maatschappelijke discussie daarover stimuleert en bindt de leden van de NMNH aan het gedachtegoed van haar beschermvrouwe.

De toekomst
De Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel spreekt haar erkenning uit voor de wijze waarop zij haar rol als beschermvrouwe invult. De NMNH heeft er alle vertrouwen in dat ook de toekomstige Koning en Koningin de doelstellingen van de NMNH ondersteunen en het belang van maatschappelijke betrokkenheid en ondernemend gedrag helpen stimuleren. Zo trad Prins Willem Alexander in 2001 als spreker op bij het landelijk congres van de NMNH waar hij sprak over het belang van watermanagement.

Verbondenheid benadrukt de relevantie van maatschappelijke betrokkenheid
Reeds sinds 1777 stelt de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel maatschappelijk relevante onderwerpen aan de orde, ter verbetering van het economisch en maatschappelijk welzijn. "De verbondenheid van Hare Majesteit de Koningin met de doelstellingen van de NMNH versterkt het belang van de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij onze leden. De onafhankelijke en verbindende rol tussen bedrijfsleven, overheden en kennisinstellingen die de NMNH invult, wordt hierdoor benadrukt" zegt Luuc Mannaerts, voorzitter van de NMNH. "Voor onze (bestuurs-) leden, afkomstig uit alle drie genoemde branches, is dat een bevestiging om, zonder enig belang, tijd en energie te steken in maatschappelijk relevante vraagstukken in hun omgeving. Juist in deze tijden van crisis is die betrokkenheid relevant en van betekenis".

Voor meer informatie over de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
www.de-maatschappij.nl

of neem contact op met

Maaike Vreeswijk of Corine Geluk
Jan van Nassaustraat 75
Den Haag
070 - 3141940
info@de-maatschappij.nl

de Maatschappij

plaats:
Den Haag
website:
http://www.de-maatschappij.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234