Onderwijs bereidt onvoldoende voor op gedigitaliseerde samenleving

Het Nederlandse onderwijs bereidt onvoldoende voor op de gedigitaliseerde samenleving. Dit is een van de stellingen uit het proefschrift 'Slagvaardig met ICT' van Frans Jacobs, docent en voormalig beleidsadviseur ICT en Informatiemanagement aan Zuyd Hogeschool. Jacobs meent dat het onderwijs te veel vasthoudt aan klassieke inhouden en werkwijzen en vindt het de hoogste tijd voor een doorbraak naar online leren. Frans Jacobs verdedigt zijn proefschrift op 6 februari a.s. aan de TU in Delft.

Voorwaarde voor innovatie
ICT is een belangrijke voorwaarde voor innovatie in alle sectoren van de samenleving. Om een rol van betekenis te kunnen spelen moet elke hbo'er professionele digitale competenties kunnen opdoen. Dat gebeurt op dit moment in onvoldoende mate, volgens de promovendus. "Nu we zo vaak online zijn en zich steeds meer processen online afspelen, is het van belang dat het hbo in de digitale wereld integreert. Het gaat immers om de toekomst van studenten: ze moeten kunnen participeren in bestaande en nieuwe vormen van digitalisering in de sector waarvoor ze worden opgeleid", aldus Frans Jacobs.

Twaalf ontwerpprincipes voor leeromgevingen
Om het hbo de opgelopen ICT-achterstand te laten inhalen, ontwikkelde Jacobs twaalf ontwerpprincipes voor leeromgevingen die vormen van online leren voor studenten mogelijk maken, ook in het contact met beroepsbeoefenaren uit sectoren waarin zij willen gaan werken. "Hbo-instellingen moeten veel meer kijken naar de mogelijkheden van online leren en hun bedrijfsvoering daarop aanpassen.'' Daardoor kunnen zij grote voordelen realiseren voor meerdere partijen.

Promotie
De promotie van Frans Jacobs vindt op 6 februari 2013 om 12.30 uur plaats aan de Technische Universiteit Delft, in de Senaatszaal van de Aula van de universiteit, Mekelweg 5. Voorafgaand, om 12.00 uur, vindt een korte toelichting op het onderzoek plaats. De titel van het proefschrift is 'Slagvaardig met ICT; ontwerpprincipes voor leeromgevingen die professionele digitale competenties van hbo-studenten versterken.' Promotor is prof.dr. Wim Veen.

Voor aanvullende informatie kunt u contact opnemen met:

Contactpersoon Gwen Craig, T:+31 (06) 50 84 74 60, E: gdlscraig@yahoo.com, of
Frans Jacobs, docent en voormalig beleidsadviseur ICT en Informatiemanagement Zuyd. T: +31 (0)6 51 10 13 41, E: frans.jacobs@zuyd.nl.

Anitra van den Boorn, senior communicatieadviseur en persvoorlichter van de dienst Marketing en Communicatie, Zuyd. T: +31 (0)45 400 65 07,
M: +31 (0)6 41 15 90 54, E: anitra.vandenboorn@zuyd.nl

Zuyd Hogeschool

plaats:
Heerlen

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234