Drie nieuwe bestuursleden bij UNETO-VNI

In het algemeen bestuur van UNETO-VNI zijn drie nieuwe leden benoemd. Het zijn Claudia Reiner (directeur Installatiebedrijf Caris en Reiner), Martijn Dekker (directeur DIGIT Elektrotechniek) en Marco Feijen (Divisiedirecteur Building Systems bij SPIE Nederland).

Claudia Reiner (42) neemt plaats in het algemeen bestuur namens de Groep Klein, Martijn Dekker (35) en Marco Feijen (42) doen dat namens respectievelijk de beleidsadviescommissie Economische Zaken en de beleidsadviescommissie Onderwijs. De nieuwe bestuursleden nemen de plaats in van Paul Tersmette, Bert de Vries en Adrie Stuij.

Externe profilering
Claudia Reiner is al jaren actief binnen UNETO-VNI als voorzitter van de regio Zuid. Ze hecht veel belang aan een slagvaardige vereniging die zich extern krachtig profileert. 'De installatiebranche speelt een belangrijke rol in de Nederlandse economie. Daar past een zelfbewuste brancheorganisatie bij die denkt en handelt in de huidige tijdgeest, zich laat zien in de media en aansprekende lobbyresultaten boekt. Daar lever ik graag een bijdrage aan.' Reiner gaat zich daarnaast inzetten voor de vernieuwing van de sector. 'Energiebesparing en verduurzaming van de gebouwde omgeving vragen om een integrale aanpak. Het Platform Ketensamenwerking Zuid heeft laten zien dat ketenintegratie uitstekende resultaten oplevert. Met dit thema gaan we ook op landelijk niveau aan de slag.'

Economische belangenbehartiging
Martijn Dekker wil als bestuurslid van UNETO-VNI de sector op economisch en financieel gebied versterken. 'Best practices in beeld brengen en daarvan leren, is één van de speerpunten voor de komende periode. Ik ben ervan overtuigd dat onze branche op dat vlak nog veel winst kan boeken.' Ook ziet Dekker het als zijn taak om de economische belangenbehartiging stevig op de agenda te houden. 'Meten is weten. Alleen als we beschikken over de juiste cijfers en achtergronden kunnen we een effectieve lobby voeren.' Martijn Dekker heeft een lange staat van dienst binnen UNETO-VNI. Eerder was hij al bestuurslid van de Vakgroep Technische Automatisering en van de Innovatiegroep.


Investeren in mensen
Marco Feijen heeft binnen het algemeen bestuur de belangrijke portefeuille onderwijs. De beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel is volgens Feijen één van de uitdagingen voor de installatiebranche. 'De komende jaren moeten we tot het uiterste gaan om jonge mensen te interesseren voor een carrière in onze sector. Alleen dan kunnen we groeien.' Feijen vindt dat de branche op onderwijsgebied vooruitstrevender mag zijn. 'Zonder goed opgeleide werknemers kunnen bedrijven niet innoveren. En dat laatste is voor de installatiebranche juist van levensbelang.'

Bestuur UNETO-VNI
Ondernemersorganisatie UNETO-VNI kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. Beide besturen zijn representatief voor de aangesloten leden. Dat betekent dat zowel installatiebedrijven als technisch detaillisten zijn vertegenwoordigd. Het algemeen bestuur bepaalt het beleid van de vereniging en is verantwoording verschuldigd aan de ledenraad.

Geplaatst in:

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:
Dick Reijman 079 325 07 53 / 06 224 116 60
e-mail d.reijman@uneto-vni.nl, www.uneto-vni.nl, www.twitter.com/unetovninieuws

UNETO-VNI behartigt de belangen van ruim 5.000 aangesloten installatiebedrijven die een totaalomzet van 14,5 miljard realiseren en werkgelegenheid bieden aan 135.000 personen. Daarmee is UNETO-VNI één van de grootste brancheorganisaties van ons land. Installatiebedrijven zijn actief in de woningbouw, utiliteitsbouw, de industrie en de infrastructuur, met ontwerp, installatie en beheer.
UNETO-VNI vertegenwoordigt ook de technische detailhandel. Hier zijn 1.350 bedrijven aangesloten: winkelbedrijven die witgoed, bruingoed, verlichting, computers, hifi- en telecommunicatieapparatuur verkopen en repareren. Zij zijn goed voor een omzet van circa 3,5 miljard euro.

UNETO - VNI

plaats:
Zoetermeer
website:
http://www.uneto-vni.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234