KWF investeert in internationale kankerbestrijding

Wereldwijde toename kankerpatiënten noodzaakt internationale aanpak

Amsterdam, 1 februari 2013 - Maandag 4 februari is het Wereldkankerdag. Wereldwijd neemt het aantal mensen dat kanker krijgt dramatisch toe: van 12,7 miljoen in 2008 naar 21,4 miljoen in 2030. Deze groei vindt vooral plaats in lage- en middeninkomenslanden. Er overlijden nu wereldwijd meer mensen aan kanker dan aan HIV/AIDS, tuberculose en malaria samen. Wereldkankerdag is voor KWF Kankerbestrijding de aanleiding om aandacht te vragen voor haar internationale investeringen. Zo werkt KWF met de Union for International Cancer Control (UICC) samen in twee internationale projecten op het gebied van baarmoederhalskanker en kankerregistratie. Dit zijn gebieden waarop wij in Nederland veel expertise hebben. Daarnaast participeert KWF in internationale research programma's.

Global disease
Waar vroeger gedacht werd dat kanker vooral een ziekte van de welvarende landen is, verwachten we dat het aantal nieuwe kankerpatiënten in 2030 (21.4 miljoen) voor 60 tot 70% voor rekening van de lage en midden inkomenslanden komt. Meer dan 55% van de 7.6 miljoen doden aan kanker sterven in de minder ontwikkelde landen. Om kanker onder controle te krijgen moet er wereldwijd geïnvesteerd worden in nationale kankerprogramma's. Willen we ook kunnen aantonen wat het effect van die inzet is, dan moet er wel geregistreerd worden tot welke verbeteringen die inzet leidt. Daarvoor is een kankerregistratie nodig, zoals we die ook in Nederland kennen. In het UICC-programma levert KWF een substantiële bijdrage om meer en betere kankerregistratie per continent te realiseren. Knowledge transfer, training en het ondersteunen van lokale professionals bij de opzet van nieuwe kankerregistraties worden vanuit dit programma ontwikkeld en gefinancierd. KWF Kankerbestrijding investeert de komende drie jaar 750.000 euro in een programma om in Latijns Amerika goede kankerregistratie op te zetten.

Baarmoederhalskanker
KWF heeft ook besloten een programma voor de bestrijding van baarmoederhalskanker in Guatemala te financieren (750.000 euro over drie jaar). Baarmoederhalskanker is in Westerse landen een zeldzame ziekte aan het worden dankzij screenings- en vaccinatieprogramma's. In Nederland is de 5-jaarsoverleving bijna 70% terwijl het in de lage- en middeninkomenslanden een belangrijke doodsoorzaak is waar vrouwen vooral aan overlijden tijdens hun vruchtbare jaren.

Baarmoederhalskanker is maar één voorbeeld van de disproportionele last in ontwikkelingslanden. Meer dan 85% van de 275.000 vrouwen die jaarlijks aan baarmoederhalskanker sterven, is afkomstig uit ontwikkelingslanden. Als we dat geen halt toeroepen, zullen er in 2030 430.000 vrouwen in vrijwel al die landen jaarlijks aan baarmoederhalskanker sterven. Het programma waaraan KWF mee financiert bestaat uit een nationaal plan voor de bestrijding van baarmoederhalskanker dat uitgevoerd wordt in samenwerking met lokale gezondheidsorganisaties voor moeder- en kindzorg: screeningsprogramma's en HPV-vaccinatieprogramma's. Binnen dit programma wordt ook een scholingstraject opgezet.

Internationaal perspectief
Goed wetenschappelijk onderzoek is alleen maar mogelijk in een internationale context. Onderzoekers delen wereldwijd hun kennis en bouwen daarop voort. Naast het financieren van wetenschappelijk onderzoek in Nederland is KWF Kankerbestrjding nu ook begonnen met het financieren van internationale onderzoeksgroepen. Zo is in oktober 2012 het internationale project 'Prospective use of DNA-guided Personalized Cancer Treatment' van start gegaan. Dit project staat onder leiding van prof.dr. Emile Voest, hoofd van de afdeling Medische Oncologie van het Universitair Medisch Centrum(UMC) te Utrecht en prof.dr. René Bernards, hoofd van de afdeling Moleculaire Carcinogenese van het Nederlands Kanker Instituut. KWF Kankerbestrijding heeft in samenwerking met het Amerikaanse Stand up to Cancer 1,2 miljoen euro toegekend aan dit project. Deze subsidie is mogelijk dankzij de succesvolle 'Sta op tegen kanker' -actie van KWF Kankerbestrijding.

Het internationaal onderzoeksteam gaat werken aan de ontwikkeling van nieuwe gereedschappen voor DNA-analyse, om beter in staat te zijn kankerpatiënten te selecteren voor specifieke behandelingen. Hoofddoel is het koppelen van de juiste geneesmiddelen aan de juiste patiënt. Het onderzoek richt zich op patiënten met borst- of darmkanker.Het onderzoeksteam is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit onderzoekers van diverse Nederlandse en Amerikaanse instituten.

EU Consortium
Medio 2012 is KWF Kankerbestrijding als partner toegetreden tot het European Research Area Network on Translational Cancer Research (ERA-Net TRANSCAN). Dit netwerk is een samenwerking tussen 26 Europese overheidsinstanties van 20 landen die (kanker)onderzoek financieren. In 2012 zijn ook Europese gezondheidsfondsen zoals KWF Kankerbestrijding gevraagd deel te nemen aan en te investeren in TRANSCAN. KWF heeft 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daardoor kunnen nu ook Nederlandse onderzoeksgroepen meedoen aan het indienen van projectvoorstellen samen met andere Europese onderzoeksgroepen. Voor 2012 is het onderwerp 'translationeel onderzoek en preventie'. Door kennis en financiële middelen te bundelen kan het uiteindelijke doel van deze internationale samenwerking op het gebied van translationeel onderzoek een bijdrage leveren aan een snellere vertaalslag van kennis uit de onderzoekssetting naar de (klinische) praktijk.

**Noot voor de redactie**
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marsja Meijer. T : 020-5700 538. M: 06-101 53 028 Email: mmeijer@kwfkankerbestrijding.nl.

KWF Kankerbestrijding

plaats:
amsterdam
website:
http://www.kwfkankerbestrijding.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234