Gepensioneerden in de hoek waar klappen vallen

De ouderenorganisaties verenigd in de CSO (NVOG, NOOM, PCOB en Unie KBO) voelen zich gefrustreerd dat in april een groot aantal pensioenfondsen de pensioenen moet verlagen. Deze dreiging hing al geruime tijd in de lucht en het is buitengewoon treurig dat geen andere oplossingen gevonden zijn om deze maatregelen te voorkomen. Gepensioneerden zitten zo voortdurend in de hoek waar alle klappen vallen.

De CSO heeft altijd gepleit voor een aanpassing van de berekeningssystematiek van de dekkingsgraad. Gezien het lange-termijn-perspectief van pensioenfondsen is het beter om uit te gaan van een gemiddelde over een langere termijn dan nu het geval is.

Gepensioneerden worden, ook zonder het korten van pensioenen, al geconfronteerd met een directe koopkrachtachteruitgang. Uitblijvende indexaties van pensioenen, hogere zorgkosten en nieuwe belastingmaatregelen treffen de ouderen onevenredig.

De ouderenbonden worden sinds januari door steeds meer leden gebeld met klachten over hun inkomensachteruitgang dit jaar. Voor de komende jaren zal dit beeld niet veranderen. De ouderenorganisaties willen betrokken zijn bij besprekingen van minister Asscher met de werknemers- en werkgeversorganisaties. Bij de achterbannen van de ouderenorganisaties neemt de roep om in verzet te komen toe.

Over de CSO
De CSO is de koepel van ouderenorganisaties. Bijna een half miljoen ouderen zijn lid bij haar lidverenigingen Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Hoofdtaak van de CSO is de collectieve belangenbehartiging van ouderen op rijks- en Europees niveau.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Johan Bakker (PCOB) 06 101 80 931, Arno Heltzel (Unie KBO) 06 51 29 52 94, of Jaap van der Spek (NVOG) 06 22445140

CSO (Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties)

plaats:
UTRECHT
website:
www.ouderenorganisaties.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234