Vastgoed Belang legt alternatief voor om woningmarkt vlot te trekken

Vandaag heeft een delegatie van het bestuur van de Vereniging Vastgoed Belang een bezoek gebracht aan minister Blok, om een plan te presenteren dat de dynamiek op de woningmarkt zeer zal bevorderen. Aangeboden is om onder voorwaarden 40.000 nieuwe huurwoningen te bouwen, in de komende 2 jaar.
Voor de inhoud van het plan verwijzen wij u naar de bijlage.

Hoewel het gesprek met de minister plezierig verliep, hebben wij moeten vaststellen dat hij er de voorkeur aan geeft door te gaan met de voorliggende plannen, omdat daarvoor een meerderheid in de 2e Kamer zou bestaan en van onze ideeën onzeker is of hij die meerderheid zal krijgen.

Vereniging Vastgoed Belang stelt vast dat, ondanks het feit dat de maximum huur van 4,5% van de WOZ-waarde van tafel is, er wel zeer weinig verandert. Het oude onoverzichtelijke woningwaarderingstelsel zou blijven bestaan. De maximale 6,5% extra huurverhoging voor scheefwonen, gepaard gaande met veel administratieve rompslomp, zal meer dan worden afgeroomd door de verhuurderbelasting. Huurders betalen, de schatkist wint. Verhuurders schieten daarmee niets op. Het klimaat rond investeren in huurwoningen verbetert niet. De passage in het regeerakkoord over liberalisering herkent Vereniging Vastgoed Belang niet in het voorliggende beleid. Op deze wijze verwachten wij geen investeringen in de bouw van nieuwe huurwoningen. De in ons plan voorziene impuls voor de bouwsector wordt ook niet gerealiseerd.

Geplaatst in:

de heer Jan Kamminga, voorzitter Vereniging Vastgoed Belang
de heer Hein Bos, directeur Vereniging Vastgoed Belang
de heer Co Koning, commercieel manager Vastgoed Belang

Vastgoed Belang

plaats:
Amsterdam
website:
http://www.vastgoedbelang.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234