Koos Gerlofs per 1-1-13 bestuurslid st. corporatie vastgoedindex aeDex

Koos Gerlofs per 1 januari 2013 bestuurslid stichting corporatie vastgoedindex aeDex

Per 1 januari 2013 is Koos Gerlofs toegetreden tot het bestuur van stichting corporatie vastgoedindex aeDex. Hij volgt hiermee ir. Jan Doets op, die in verband met het bereiken van de maximale zittingstermijn per dezelfde datum is afgetreden. De stichting heeft hiermee opnieuw een bestuur met een brede achtergrond die aansluit bij de vele facetten van de ontwikkeling van woningcorporaties.

Koos Gerlofs heeft een zeer ruime ervaring in onroerend goed beleggingen. Zo was hij van 1991 tot aan zijn pensionering in 2005 hoofd beleggingen onroerend goed van TKP Pensioen (voorheen PTT Pensioen). Na zijn pensionering is hij onder andere als commissaris verbonden aan Woningcorporatie Elkien, CBRE Dutch Office Fund, CBRE Dutch Retail Fund, CBRE Residential Fund en Vastgoedfonds Stationsomgeving NV. Daarnaast is hij non-executive director van het fund Aurora (Londen). Tevens was hij in 2007 initiatiefnemer van Signatuur, een non-profit vastgoed denktank.

Naast Koos Gerlofs bestaat het bestuur van stichting corporatie vastgoedindex aeDex uit de volgende leden:
- drs. Rudy de Jong MRE, voorzitter (policy advisor social housing, oud vice-president Cecodhas Housing Europe, oud bestuursvoorzitter Wonen Limburg)
- prof. dr. Guus Boender, lid (chairman Ortec Finance BV en Hoogleraar Econometrie Economische Faculteit Vrije Universiteit Amsterdam)
- drs. Arnold Moerkamp, lid (voorzitter Raad van Bestuur College voor Zorgverzekeringen)
- ir. Lex Pouw, lid (oud voorzitter Raad van Bestuur Stichting Ymere).

Noot voor de redactie
De stichting corporatie vastgoedindex aeDex ziet namens het collectief van de deelnemende corporaties toe op de correcte en integere uitvoering van de kwaliteitsbewakende rol van IPD met betrekking tot de IPD/aeDex corporatie vastgoedindex. Deze index berekent en publiceert rendements¬metingen van de Nederlandse woningcorporaties. Het aantal woningen in de index bedraagt per ultimo 2012 bijna 600.000 verspreid over heel Nederland. Dit komt overeen met een geïnvesteerd vermogen van Euro 60,2 miljard (op basis van marktwaarde).
IPD staat wereldwijd aan de top met performance analyse voor de eindbeleggers in, verschaffers van vreemd vermogen aan, investmentmanagers, assetmanagers en gebruikers van vastgoed. Ten behoeve van de vastgoedindustrie waar ook ter wereld geeft IPD toegang tot de meest essentiële business intelligence aangaande rendement en risico, waaronder analytische diensten, indices en marktinformatie.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met:
stichting corporatie vastgoedindex aeDex
drs. Rudy de Jong MRE, voorzitter
Telefoon +31 (0)88 328 2213
Fax +31 (0)88 328 2201
E-mail: netherlands@ipd.com

stichting corporatie vastgoedindex aeDex

plaats:
Almere

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234