Niveau rekenen en wiskunde einde basisschool stabiel

Het niveau rekenen en wiskunde in groep 8 is stabiel gebleven. Dit blijkt uit het peilingsonderzoek van Cito, uitgevoerd in 2011. De resultaten van dit onderzoek presenteert Cito morgen tijdens de Panama-conferentie (landelijke conferentie reken-wiskundeonderwijs) in Utrecht.

De onderzochte onderdelen van het reken- en wiskundeonderwijs zijn getallen en bewerkingen, verhoudingen, breuken en procenten, meten, meetkunde, tijd en geld en verbanden.

Niveau stabiel
Vergeleken met de vorige peiling in 2004 is het reken- en wiskundeniveau stabiel gebleven. De achteruitgang die toen is geconstateerd op het gebied van bewerkingen (opgaven waarbij het wenselijk is dat leerlingen tussenuitkomsten noteren, bijvoorbeeld 209 x76) zet niet door. Vergeleken met de vorige peiling scoren leerlingen daarentegen duidelijk hoger op het onderdeel verbanden. Hierbij gaat het om het lezen en gebruiken van tabellen en grafieken. De verschillen op andere rekenonderdelen vergeleken met de vorige peiling zijn over het algemeen klein.

Jongens scoren beter dan meisjes
Op nagenoeg alle gemeten onderdelen scoren jongens hoger dan meisjes. Echter op het onderdeel bewerkingen scoren meisjes gelijk of hoger dan jongens.

Nog meer differentiatie
Naast het meten van rekenvaardigheid van de leerlingen is ook onderzoek gedaan naar het onderwijsaanbod op het gebied van reken- en wiskundeonderwijs. Hieruit blijkt dat steeds minder leraren dezelfde instructie en oefenstof geven aan alle leerlingen. Deze trend was al zichtbaar in de vorige peiling en heeft zich verder doorgezet.

PPON rekenen en wiskunde
In 2011 deed Cito voor de vijfde keer onderzoek naar het niveau van het reken- en wiskundeonderwijs aan het einde van het basisonderwijs. Het peilingsonderzoek omvatte een inventarisatie van het onderwijsaanbod in groep 6 en 7 en 8 en een gedetailleerd onderzoek naar de rekenvaardigheid van leerlingen in groep 8.

Over Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau
Sinds 1987 voert Cito Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau (PPON) uit in het (speciaal) basisonderwijs. PPON rapporteert over vrijwel alle leerstofdomeinen in het basisonderwijs. Cito voert PPON uit in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Het onderzoek richt zich op beantwoording van vragen als: Wat proberen scholen hun leerlingen te leren? En wat steken de leerlingen van het onderwijs op? Wat wijzigt er door de jaren heen in het leer- en vormingsaanbod en in de onderwijsleerresultaten? PPON is opgezet om discussie over de doelstellingen en het niveau van het onderwijs wetenschappelijk te onderbouwen. PPON doet geen onderzoek naar de oorzaken van een geconstateerde stijging of achteruitgang van de gemiddelde prestaties. Meer informatie: http://ppon.cito.nl

Over Cito
Cito is een internationaal erkend expert op het gebied van het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Het pakket diensten en producten voor de onderwijs- en beroepspraktijk is breed en richt zich op moderne toetsvormen en volgsystemen. Daarnaast verzorgt Cito trainingen en advieswerk en onderzoekt de kwaliteit van het onderwijs. Al deze activiteiten voert de organisatie uit voor onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven in binnen- en buitenland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mariël van Dasler, communicatieadviseur/persvoorlichter bij Cito: (026) 352 14 01 of e-mail: mariel.vandasler@cito.nl

Cito

plaats:
Arnhem
website:
www.cito.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234