Voortbestaan kinderformularium geborgd

Online database voor kindermedicatie blijft in de lucht

Gezamenlijk persbericht KNMP, NVZA, NVK en ZN

De koepels van apothekers (KNMP) en ziekenhuisapothekers (NVZA), kinderartsen (NVK) en zorgverzekeraars (ZN) hebben deze maand een belangrijk akkoord bereikt over gezamenlijke financiering van het Kinderformularium. Hiermee is het voortbestaan van deze onmisbare online database voor kindermedicatie geborgd.

Het co-financieringsmodel geldt om te beginnen voor een periode van drie jaar. Alle partijen hebben de intentie uitgesproken om de financiering na drie jaar te verlengen, op voorwaarde dat het Kinderformularium dan nog altijd aantoonbaar gebruikt wordt, zoals nu het geval is. De kosten worden voor de helft gedragen door de beroepsverenigingen en voor de helft door ZN.

MEDICIJNEN WERKEN ANDERS BIJ KINDEREN
Het Kinderformularium bundelt bestaande wetenschappelijke kennis over de toepassing van medicijnen aan kinderen. Dit is nodig omdat de meeste medicijnen niet zijn geregistreerd voor gebruik bij kinderen. Voordat medicijnen op de markt komen worden ze eerst uitvoerig getest, maar bijna altijd bij volwassenen en niet bij kinderen. Het kinderlichaam gaat vaak anders om met (en reageert ook anders op) medicijnen dan het lichaam van een volwassene. Het Kinderformularium zorgt er in belangrijke mate voor dat artsen en apothekers kinderen in Nederland toch doelmatig en veilig kunnen behandelen met medicijnen.

ONMISBAAR HULPMIDDEL VOOR ARTSEN EN APOTHEKERS
In 2008 heeft het Nederlands Kenniscentrum voor Farmacotherapie bij Kinderen (NKFK) het Kinderformularium ontwikkeld, met opstartsubsidie van het ministerie voor Volkgezondheid, Welzijn en Sport. In het Kinderformularium zijn nu ruim 600 van de meest gangbare medicijnen opgenomen en voorzien van een dosisadvies voor kinderen. Indien beschikbaar is er ook aanvullende informatie te vinden.
Het Kinderformularium is inmiddels uitgegroeid tot dé landelijke, onafhankelijke, evidence-based standaard voor het voorschrijven en afleveren van medicijnen aan kinderen. In 2012 hebben artsen en apothekers de online database voor kindermedicatie meer dan 1 miljoen keer geraadpleegd. Het Kinderformularium speelt een belangrijke rol als referentie voor kinderdoseringen in richtlijnen en handboeken.

ONAFHANKELIJKHEID
De inhoud van het Kinderformularium wordt samengesteld en actueel gehouden door een redactie die onafhankelijk van de financierende partijen opereert. Individuele leden van de beroepsverenigingen hebben als expert wel zitting in de redactie van het Kinderformularium.

Kijk voor meer informatie op www.kinderformularium.nl

Geplaatst in:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
dr. Matthijs de Hoog, directeur NKFK
via afdeling communicatie Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK), Pieter Hoogesteijn/Anneke van Wijngaarden
Telefoon 030 - 282 31 97.

-------
Daarnaast kunt u ook bellen met:

Zorgverzekeraars Nederland (ZN)
Maike Krommendijk, 030-6988241
e-mail m.krommendijk@zn.nl
www.zn.nl

Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers (NVZA)
Frans Lindelauf
Telefoon 0341-463620 of mobiel 06-51219306
www.nvza.nl

Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (KNMP)
Judith Bijloos
Telefoon 070 - 37 37 129 of mobiel 06, 460 961 52
e-mail j.bijloos@knmp.nl
www.knmp.nl

KNMP

plaats:
Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Zeist
website:
http://www.knmp.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234