Alle kennis over franchise gebundeld in één naslagwerk

De vernieuwde Praktijkgids Franchising is het enige naslagwerk beschikbaar voor ieder die met de samenwerkingsvorm franchise in aanraking komt. Deze vijfde herziene uitgave van de Praktijkgids Franchising omvat met 290 bladzijden alle nodige informatie over het vakgebied franchise. In totaal 33 schrijvers, allen actief in franchiseland en deskundig op een of meer aspecten van franchise, hebben een hoofdstuk voor de Praktijkgids aangeleverd.

De Nederlandse Franchise Vereniging rekent het tot haar taak betrouwbare, professionele en daardoor succesvolle franchise te promoten. Een van de middelen om dat te bereiken is het bundelen van kennis.

Zowel degenen die een franchiseformule wensen te starten als zij die al jarenlang als franchisegever actief zijn kunnen hun voordeel doen met deze gids. Echter ook (potentiële) franchisenemers en studenten kunnen deze gids goed gebruiken voor de beantwoording van hun vragen. Naast algemene informatie bevat de Praktijkgids ook bijdragen over marketing, juridische en bedrijfseconomische zaken, over het exporteren van de formule, de interne organisatie bij een franchisegever, de communicatie tussen de franchisegever en zijn franchisenemers en nog veel meer.

De Praktijkgids is voorzien van de NFV model franchiseovereenkomst op cd-rom. Deze overeenkomst bevat een evenwichtige verdeling van rechten en plichten, waarbij ook nog rekening is gehouden met de Europese Erecode inzake Franchising, een code die o.a. aanvullende spelregels bevat die de contracterende partijen (de franchisegever en de franchisenemer) in de precontractuele fase in het oog dienen te houden.

De belangstelling voor onze Praktijkgids geeft aan dat franchise inmiddels de kinderschoenen is ontgroeid. Franchising is een serieuze zaak met een grote impact in de Nederlandse economie. Door deze gids komt één van de doelstellingen van de NFV, het verder professionaliseren van franchise, weer een stuk dichterbij.

Geplaatst in:

Over de NFV
De NFV is de overkoepelende belangenorganisatie van franchisegevers in Nederland en vertegenwoordigt het merendeel van de toonaangevende franchisegevers (in de sectoren food, non-food, dienstverlening, horeca en gezondheidszorg). Hierdoor worden ook, op indirecte wijze, de belangen van franchisenemers gediend. Met 740 franchiseformules, 29.800 franchisevestigingen, 270.000 medewerkers genereert franchise in Nederland 31 miljard omzet.

Contact:
Jos Burgers
Directeur Nederlandse Franchise Vereniging
035-6242300
info@nfv.nl

Nederlandse Franchise Vereniging

plaats:
Hilversum
website:
http://www.nfv.nl

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234